Endringer i Studentweb 3.3.25

 • [STWJS-2594] - Min profil: Landnavn i adresse og telefon vises på bokmål selv om nynorsk er valgt i appen
 • [STWJS-2668] - Profilsiden: Lenke for oppdatering mot kontakt- og reservasjonsregisteret bør være en knapp
 • [STWJS-2675] - Oppmøte: Ekspanderbare lenker bør gjøres om til knapper
 • [STWJS-2678] - Flytte knappen for oppretting av faktura til toppen av siden
 • [STWJS-2679] - Karakterstatistikk på resultatsiden: Endre teksten "Gjennomsnittlig karakter"
 • [STWJS-2680] - Sette opp Zabbix-overvåkning av eksterne tjenester for oppgavelevering (DUO på UiO og MasterArk på UiB)
 • [STWJS-2682] - Se på om popuper for vurdering og undervisning kan forbedres
 • [STWJS-2696] - IE: Nøstede SVG-element rendrer ikke i IE
 • [STWJS-2717] - Felter i 'bestilling' skal takle html fra tekstkodene
 • [STWJS-2720] - 3.3.24.1 - innloggingsmetoden eIdas vises selv om modulegenskapen LOGONEIDAS er satt til N
 • [STWJS-2407] - Oppgaveinnlevering: For lite padding i feilmelding
 • [STWJS-2416] - "Vis mer" lenke for store tekster har ikke alltid funksjon for å skjule igjen
 • [STWJS-2417] - Unødvendige ledetekster på popup for vurderingsdeler
 • [STWJS-2511] - Dokumenttypevelger mangler label
 • [STWJS-2565] - Bestillinger: Det er ikke mulig å bestille digital studentbekreftelse uten å ha en fysisk adresse
 • [STWJS-2614] - uu: status og oversikt har en tabell hvor celler er brukt til overskrifter men ikke kodet som det
 • [STWJS-2628] - Profil: Ved valideringsfeil på mobilnummer blir ikke mobilnummerfeltet markert
 • [STWJS-2638] - uu: flere upresise feilmeldinger
 • [STWJS-2639] - uu: foksus blir som regel ikke flyttet tilbake til elementet som åpnet popup-en
 • [STWJS-2640] - uu: manglende informasjon om obligatoriske og valgfri skjema-elementer
 • [STWJS-2641] - uu: aktive emner - trykker på søk knappen så beholdes ikke fokus på knappen
 • [STWJS-2642] - uu: aktive emner - paginering mangler synlig fokus
 • [STWJS-2643] - uu: aktive emner - pagingering beholder ikke fokus
 • [STWJS-2648] - uu: lamellene har headinger som får overskrevet rollen sin
 • [STWJS-2654] - uu: detaljert utdanningsplan har tabeller hvor celler er brukt som overskrifter men ikke kodet som det
 • [STWJS-2655] - uu: dokumentopplasting - fokus, feilmelding på engelsk og annet
 • [STWJS-2656] - uu: spørreundersøkelse - mangler fieldset og label, og bruker layout table
 • [STWJS-2658] - uu: oppgavelevering - knapp "Start levering" har kontrastbrudd
 • [STWJS-2659] - uu: oppgavelevering - rullegardinmenyen mister fokus når det gjøres et valg med tastatur
 • [STWJS-2660] - uu: oppgavelevering steg 2 - filopplasting
 • [STWJS-2662] - uu: oppgavelevering steg 3 mangler fieldset
 • [STWJS-2663] - uu: komponent selectOneRadio bruker layout table
 • [STWJS-2671] - Litt upresis nedtelling av sesjonstid
 • [STWJS-2673] - Min profil: Postnummer kommer ikke alltid med hvis jeg trykker på knappen "Bruk hjemmeadresse" for semesteradressen.
 • [STWJS-2691] - Filopplastning oppgaveinnlevering: feilmeldinger når opplastning feiler
 • [STWJS-2693] - VurdmeldingController lagreVurdmeldingOgOppdater kan kræsje i prod
 • [STWJS-2699] - Kvitteringsepost for SEMREG utført på feil tid.
 • [STWJS-2702] - /soknadEttersend.jsf "submit" gir last opp dokument
 • [STWJS-2703] - Fokus blir ikke flyttet tilbake etter popups - accordionPanels
 • [STWJS-2710] - BestillingRedigering: Det er mulig å trykke på "bestill" / "lagre endringer" knappen flere ganger
 • [STWJS-2711] - Min profil: Det er mulig å trykke på "lagre endringer" knappen flere ganger
 • [STWJS-2712] - oppgaveinnlevering: "Slettt fil"-knappene blir ikke lest opp av NVDA (skjermleser)
 • [STWJS-2713] - I profilen vises overskriften "Annet" selv om det ikke er noe innhold under
 • [STWJS-2714] - Feilmelding spørreundersøkelser (mm. kanskje)
 • [STWJS-2508] - Skrive noen lenker om til knapper (Burde sees igjennom)
 • [STWJS-2567] - Legge til matomo for Studentweb
 • [STWJS-2666] - Forbedre håndtering av påloggingsfeil
 • [STWJS-2721] - Feil semesterregistrering telefonnummervalidator Statisk id er brukt. Nullpointer
Publisert 11. feb. 2021 17:55 - Sist endret 15. feb. 2021 08:52