Kontakt- og reservasjonsregisteret i Studentweb

Fra og med 3.3.6 er Studentweb koblet mot Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR).

Ved visning av profil, kontakter applikasjonen Kontakt- og reservasjonsregisteret for å laste ned mobilnr, e-postadresse og digital postkasseadresse.

Dersom studenten har oppdatert mobilnr og e-postadresse der, skal ikke mobilnr og e-postadresse kunne oppdateres i Søknadsweb/Studentweb. Da skal det legges opp en lenke til det stedet i kontakt- og reservasjonsregisteret der søkeren/studenten selv skal kunne oppdatere denne informasjonen.

Hvis det ikke finnes mobilnr eller e-postadresse i registeret, skal studenten ha mulighet til å oppdatere denne informasjonen i webapplikasjonene.

Det vil bli gitt varsel til studenter som ikke har opprettet digital postkasseadresse, med oppfordring om å ordne dette på Norge.no. Varselet vises i blå ramme over adressefeltene.Varselet må aktiveres under modulvalgene for applikasjonen. Modul PROFIL og egenskap DIGPOST.

 

Kjente feilmeldinger og vanlige spørsmål

Oppdatering av informasjon fra KORR til FS

Ved henting av informasjon fra KORR til Studentweb, blir ikke databasen oppdatert med den siste infoen. Dette gjør at FS har feil kontaktopplysninger på studenten.

Status: Fikset til versjon 3.3.6.5 og satt produksjon.

 

Problemer med lagring av profil i eller utenom sem.regsekvens med utenlandske numre:

Studenter med utenlandske telefonnumre får ikke lagret profilen sin og får feilmelding om at nummeret inneholdet mer enn åtte siffer. Løsningen er tilrettelagt for norske telefonnumre, uten landnummer. Hvis en student med norsk nummer legger +47 foran nummeret sitt i KORR vil også lagring av profil feile.

Status: Fikset til versjon 3.3.7. Ikke i produksjon per 1.9.2016.

Mildertidig løsning:

For utenlandske numre: Slette nummeret i KORR og legge det direkte inn applikasjonen.

For norske numre: Fjerne landreferansen (+47) fra nummeret sitt i KORR.

 

 

Hva betyr varsel "Husk å lagre"?

Noen studenter før rød varselmelding på profilsiden sin om at de må huske å lagre. Dette er ingen feilmelding, men dukker opp når Studentweb henter nye opplysninger fra KORR og disse ikke stemmer med det som er registrert i databasen (FS). Studenten må da lagre profilen for å oppdatere basen med de nye opplysningene.

Denne meldingen skal gjøres tydeligere.

 

Oppdatering av profil i og utenfor semregsekvens feiler hvis flere personer har samme e-postadresse

I databasen (FS) er det en sperre mot at to eller flere personer kan dele ekstern epostadresse. Dette innebærer at dersom epostadressen som finnes i kontaktregisteret allerede er registrert på en annen person i FS, får studenten feilmelding ved forsøk på å lagre profilsiden. Dette vil skje både i og utenom semesterregistreringssekvensen, og kan føre til at sekvensen ikke lar seg gjennomføre. Feilmeldingen varsler bare om at «Profil lar seg ikke oppdatere».

Status: Opp til vurdering hvordan dette skal løses, ettersom det ikke bare er å oppheve kravet om unik e-postadresse. Feilmeldingen skal uansett gjøres tydeligere, men løsningen er foreløpig at studenten må registrere en annen ekstern e-postadresse i KORR.

 

 

Publisert 1. sep. 2016 10:09 - Sist endret 14. juli 2022 08:24