Endringer i Studentweb 3.3.37

Blant hovednyhetene i denne versjonen er valg av campus på undervisning og utvidet funksjonalitet for politiattest.

Ny funksjonalitet

 • Campus på undervisning:
  • Studenten kan velge campus ved oppretting av ny undervisningsmelding, dersom det er lov i henhold til undervisningsenheten (status valgbar = J). 
 • Politiattest for studieretning og emner:
  • Studenten kan nå bestille politiattest som gjelder en bestemt studieretning eller et enkeltemne innenfor en utdanningsplan. Det er lagt til felter i Lisens / Attesttype i FS-klienten for studieretning og emne. På den måten kan to ulike studieretning under samme program ha forskjellig lisenstype. 

Forbedring

 • Fakturasiden kan nå vise alle tidligere innbetalinger, ikke bare for inneværende og forrige semester. Utestående beløp blir vist med 0,-. Denne funksjonaliteten kan styres med modulegenskap 'VISARKIV’ (under FAKTURA) -  'Om alle oppgjorte fakturaer fra tidligere terminer skal vises'.
 • På klagesiden ble det vist begrunnelser og klagestatus selv om resultatet av ulike årsaker var satt til ugyldig. Dette er nå ryddet, slik at ugyldige resultater ikke vises på siden.
 • Vi har gjort en rekke visuelle forberedelser knyttet til WCAG 2.1, som trer i kraft fra februar 2023. For mer informasjon om WCAG, se UU-tilsynet sine sider

Feilretting

 • Rettet feil i beregning av realkompetanse i utdanningsplaner, hvor studiepoenguttellingen kom ut feil. 

 

   

  Publisert 18. nov. 2022 12:51 - Sist endret 18. nov. 2022 13:36