Endringer i Studentweb 3.3.31

I denne versjonen har vi innført første del av campusfunksjonalitet på undervisning. Funksjonaliteten skal i det store og hele tilsvare campusfunksjonaliteten for vurdering. Institusjoner med bare én campus skal ikke merke noe til denne endringen.

Ny funksjonalitet: Campus på undervisning

Kontrollen for hvilke undervisningsenheter studenten får melde seg til, tar nå hensyn til campus

Denne kontrollen har vært i produksjon ved NTNU i snart et år. Kontrollen gjøres ikke for institusjoner med bare én campus.

Studenten kan melde seg til en undervisningsenhet hvis minst ett av disse kravene er oppfylt:

 • Campus valgbart = J på undervisningsenheten (studenten kan melde seg til campus som ikke er studentens)

 • Campus valgbart = N på undervisningsenheten og campus registrert på undervisningsenheten er blant campusene registrert på studieprogramstudenten for minst ett av studieprogrammene studenten er aktiv på (Student samlebilde)

 • Emnet ligger i en av studentens utdanningsplaner som studenten er aktiv på (Uavhengig av campus. Emnet i planen overstyrer Campus valgbart = N)

 • Ingen Campus er ført på undervisningsenheten (Underbildet Campus, i Undervisningsenhet Samlebilde, er tomt)

 • Campus er ikke registrert på studieprogramstudenten for noen av studieprogrammene studenten er aktiv på (Student samlebilde)

 • Studenten er ikke registrert som aktiv studieprogramstudent

Ved oppmelding til undervisning får undervisningsmeldingen nå verdi for Campus

Studentweb beregner riktig campus for studenten. Campus blir satt både ved automatisk oppmelding via utdanningsplanen, og ved manuell oppmelding.

Studenter kan kun velge undervisningspartier på sin egen campus

Det er lagt på kontroller for valg av undervisningspartier og fremvisning av fellesundervisning, slik at studenten kun får se og velge undervisningsaktiviteter knyttet til sin egen campus.

Følgende gjelder for valg av undervisningspartier:

 • Studenten kan se og velge undervisningsaktiviteter knyttet til studentens campus (den campusen som er satt på undervisningsmeldingen).
 • Studenten kan se og velge undervisningsaktiviteter uten campus
 • Hvis undervisningsmeldingen ikke er knyttet til en campus, kan studenten se og velge alle undervisningsaktiviteter

Følgende gjelder for visning av fellesaktiviteter:

 • Studenten kan se undervisningsaktiviteter knyttet til studentens campus (den campusen som er satt på undervisningsmeldingen).
 • Studenten kan se undervisningsaktiviteter uten campus
 • Hvis undervisningsmeldingen ikke er knyttet til en campus, kan studenten se alle undervisningsaktiviteter

Navn på campus vises fram på undervisningsmeldingen

Etter at studenten har meldt seg til undervisning, blir navnet på campusen vist fram på undervisningsmeldingen. Dette gjelder ikke institusjoner som bare har én campus. De institusjonene som spesialbehandles slik at campusnavnet ikke blir vist fram for på vurdering, har fått samme spesialbehandling på undervisning.

Følgende er ikke implementert ennå, men vil komme i en senere versjon:

 • Visning av navn på campus på melding og undervisningsenhet der det trengs
 • Gi studenten mulighet til å velge campus dersom undervisningsenheten har flere campuser knyttet til seg
Publisert 2. juni 2022 10:31 - Sist endret 2. juni 2022 10:41