03 Telefonnumre

Telefonnumre for en person kan registreres og redigeres i bildet Telefonnr for person. Dette bildet åpnes enten fra personmenyen, eller via overgangsknapp fra dialogen Kontaktinformasjon.

Feltbeskrivelser

Feltnavn Beskrivelse
Fnr Personens fødselsnummer
Navn Personens navn (etternavn fornavn)
Type nr Type telefonnummer
Telefonnr Selve telefonnummeret. Velg land for å få med riktig landprefiks for utenlandske nummer
Periode Perioden telefonnummeret gjelder for (startdato sluttdato
Korr Eventuell knapp for å oppdatere mobilnummer mot kontakt- og reservasjonsregisteret
Merknad Merknad for telefonnummeret

 

Emneord: ptelefon
Publisert 26. jan. 2018 09:11 - Sist endret 28. mars 2022 16:19