02 Student

Personer i FS må gis studentstatus for å kunne studere, dvs. semesterregistrere seg, melde seg til undervisning og vurdering osv. At en person har studentstatus vil si at vedkommende er en forekomst av begrepet Student, og kan hentes fram i nedre del av bildet Person/Student:

Mange personer vil aldri oppnå studentstatus i FS, det gjelder f.eks søkere som ikke når opp i konkurransen om studieplasser, eller som takker nei til en tildelt plass. Slike vil bli lagret i FS med bare søknadsopplysninger, eventuelt med konklusjon om godkjent studiekompetanse osv.

Bildet Student

I bildet Student kan man hente fram alle personer som har studentstatus, dvs som også finnes som forekomster i nedre vindu i Person/Student-bildet.

I nedre del av bildet vises en søkeresultatliste med alle studentforekomstene som ble søkt fram. FS begrenser tallet på forekomster til maksimalt 2000 og man får så velge om man vil fortsette søket eller ikke. Søkeresultatlisten gjør det lett å bevege seg fram og tilbake mellom nærliggende studenter. Forekomstene kan sorteres om etter verdiene i ett eller flere felter ved hjelp av valget Sorter om du høyreklikker og velger Sorter, ev. klikker på Rediger-menyen.

Forekomstene kan også skrives ut ved høyreklikke og velge Skriv ut, ev. Lagre som, og velge filformat. Dataene kan lagres på ulike formater, som ren tekst, med Tab-skilletegn, excel-formater osv.

Feltbeskrivelser

Feltnavn Beskrivelse
Studentnummer Studentnummeret er et 6-sifret tall som er påkrevd og unikt for hver student. Det tilordnes automatisk ved registrering. Brukeren har ingen kontroll over tildelingen, studentnr-feltet er ikke skrivbart i bildet. Når en student opprettes tildeles nummeret samtidig med første oppdatering av databasen. Neste gang studenten hentes fram kommer nummeret til syne.
Fnr Studentens fødselsnummer
Navn Studentens navn (etternavn fornavn)
Semesteradresse og arbeidsadresse I bildet Student kan to adressetyper knyttes til studenten, en semesteradresse og eventuelt en arbeidsadresse. Begge adresser har samme format som personens hjemstedsadresse i bildet Person / student.
BIBSYS: LåntakerID Studentens ID hos BIBSYS. FS kan generere låntakerID automatisk for overføring til BIBSYS. Dette aktiveres under Systemverdier i FS-system. Feltet brukes i overføringen av studentdata til BIBSYS.
BIBSYS: Bestillingssted Hva som er studentens hovedbibliotek i BIBSYS. Feltet kan angis av studenten i Studentweb. Feltet brukes i overføringen av studentdata til BIBSYS.
Språk på vitnemål Angi her hvilket språk studenten skal ha vitnemål på.
Fichkode Kode som refererer til studentinformasjon i Fiche-arkiv.
Kundegruppe Kundegruppe som studenten skal inngå i i forhold til reskontro i økonomisystem. Gjelder kun for institusjon som overfører betalingsinformasjon til reskonto i økonomisystem.
Merknad Fritekstfelt
GSK/Studentgrunnlag Fremvisning av informasjon om studentens studentgrunnlag eller generell studiekompetanse. Informasjonen er redigerbar i bildet Person / student.

Tildele nytt studentnummer

Normalt skal det ikke være nødvendig å endre studentnummer for en student. I noen tilfeller kan det likevel være nødvendig. Dette gjøres ved å trykke på knappen Tildel nytt studentnr i studentbildet.

Emneord: student
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 03:00