04 Utenlandske personer

Utenlandsk person samlebilde

I bildet Utenlandsk person samlebilde kan du registrere ekstra opplysninger om utenlandske personer. Bildet har fire underbilder som blir beskrevet nedenfor. I øvre del av bildet finner du overgangsknapper til bildet Utvekslingspersion og til rapporten FS201.014 Rapport til UDI.

Utenlandsk person - rapportering

I dette underbildet vises den samme informasjonen som i rapporten FS201.014 Rapport til UDI.

Utenlandsk person - oppholdstillatelseI fanen Oppholdstillatelse kan man registrere opplysninger om studentens oppholdstillatelse, varighet, om han/hun har levert dokumenter osv. 

Utenlandsk person - helse / Bolig

Her kan du registrere J/N på om studenten har levert ulike typer helseskjemaer. Hvis det er et krav om tuberkulosesjekk kan du også registrere dato for når purring ble sendt ut.

Hvis studenten ønsker bolig kan J/N registreres, samt når studenten ønsker boligen fra og om han/hun har levert flytteskjema.

Utenlandsk person - Språktest

Hvis studenten har bestått språktest (engelsk, norsk eller andre språk), kan resultater og merknader legges inn her.

Rapporten FS201.010 Utenlandsk person - Rapport til Folkeregisteret

Folkeregisteret skal ha rapporter om utenlandske personer og rapporten FS201.010 Utenlandsk person - Rapport til Folkeregisteret er utviklet for dette.

Rapporten bestilles enten for en person eller en periode, og man kan avgrense utplukket til kun søkere i en bestemt termin.

Rapporten FS201.011 Utenlandsk person - Ny student

I enkelte tilfeller kan det være nyttig å få en rapport om alle nye utenlandske studenter som skal sendes studentsamskipnaden med tanke på studentbolig.
Rapporten FS201.011 Utenlandsk person - Ny student gir en oversikt over navn, kjønn, hjemland, ankomstdato, boligønske, om personen har levert helseskjema og også om norsknivå.

I rapporten angir man periode for ankomst til Norge.

Rapporten FS201.012 Utenlandsk person - Oppfølgingsrapport

Utenlandske studenter trenger ofte en del oppfølging og rapporten FS201.012 Utenlandsk person - Oppfølgingsrapport er laget for dette.

Rapporten tar kun med utenlandske personer som har oppholdstillatelse STUDENT eller STUDOPPH, status opphold må være J, personen må være opprettet som student og må ha registerkort for aktuell termin.

Rapporten FS201.013 Utenlandsk person - Boligliste

Denne rapporten viser en oversikt over hvem som ankommer bolig i angitt periode.

Rapporten FS201.014 Rapport til UDI: Uttalelse om studieprogresjon og deltidsarbeidstillatelse

Rapporten FS201.014 (politirapport) kan brukes som rapport til UDI når en skal rapportere studieprogresjon. En kan makere om en ønsker å ta med resultat fra eksamen, godkjenningssaker og merknadstekster.


 
Emneord: fs201.010, fs201.011, fs201.012, fs201.013, fs201.014
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 03:00