09 Avdøde personer

I bildene Person/Student og Person/Fagperson er det et felt for å markere at en person er død. Når det settes J i dette feltet, enten manuelt eller ved adressevask, blankes automatisk feltene for ekstern og intern e-postadresse, samt alle registrerte adresser og telefonnumre.

Dersom feltet settes til J i bildet Person / student, vil det dukke opp en pop-up om å kjøre rutine FS200.034 Registrering av dødsfall.

Hvis en student er markert som død, kommer det en rød merknad om dette i Student samlebilde.

FS200.034 Registrering av dødsfall

Etter at en har fått melding om et dødsfall bør en ha en gjennomgang av all informasjon som er registrert på vedkommende og rydde bort saker som er under behandling slik som vurderingsmeldinger, studierett søknader osv. Dette kan gjøres med rutinen FS200.034 Registrering av dødsfall.

I søknadsmodulen vil alle søknader og søknadsalternativer få status TRU. I tillegg legges det inn en tekst i starten av merknadsfeltet om at personen er død.

I etterutdanningsmodulen setter rutinen SLUTTET for kursdeltakere som har tilbudstatus har I eller S, ellers settes verdien TRUKKET. Dersom Eksamen har verdi J endres denne til N. Rutinen endrer dette kun for kurs der til-dato ikke har verdi eller er senere enn dagens dato, og verdi J for aktivt.

Rapporten kan fra FS8.2.5 kjøres med utplukk Folkeregister. Denne kan kjøres etter vasking av adresser - folkeregisteret.

Avdøde personer i rapporter

En del rapporter statusfeltet for død person før utlisting. Følgende rapporter og rutiner foretar kontroll av paramenteren Død=J.

FS201.001 Studentopplysninger
FS207.001 Fakturaoppretting
FS301.010 Studenter i studiekull
FS316.001 Resultatliste vurdering - studieprogramstudenter
FS535.001 Oppmeldingsbrev
FS566.001 Vurderingsprotokoll
FS566.002 Vurderingsprotokoll med deler
FS568.001 Resultatliste vurdering
FS568.004 Resultatliste - flere vurderingsenheter
FS568.010 Resultatliste vurdering - flere terminer
FS575.001 Sensureksport
FS601.001 Karakterutskrift 
FS601.002 Karakterutskrift - flettefilbestilling
FS601.003 Karakterutskrift - ECTS
FS601.004 Karakterutskrift - bestilling Studentweb
FS815.001 Overføring til NAG

I FS er det en felles funksjon som henter frem adresser for rapporter. Denne funksjonen vil ikke levere adresser for studenter markert død.

Emneord: fs200.034
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 01:29