10 Importere personopplysninger til FS

FS200.031 Importfunksjoner

Importrutinen for å laste inn brukernavn/epostadresser eller BibsysId fra andre kilder heter FS200.031 Importfunksjoner og ligger i personrapportmenyen. Du må først lage en importfil som lates opp enten ved å trykke på knappen Les importfil, eller ved å dra en fil fra din datamaskin over i det hvite feltet under knappen. 

Rutinen kan importere Bibsysid basert på studentnr, bruker/epost basert på studentnr eller bruker/epost basert på fødselsnummer.

Formen på filen varierer med hva som skal importeres. For Bibsysid: studentnr, Bibsyslånetakerid. For bruker/epost: studentnr, brukernavn, emailadresse eller: f.dato, pnr, brukernavn, emailadresse. Dataene må være separert med tab. E-postadressen legges i feltet Epost intern i bildet Person.


FS200.031 Importfunksjoner

Hvis epostadressen allerede er i bruk av en annen person, vil rapporten gi melding om dette da det ikke er mulig at to ulike personer ha samme adresse.

EA-adresseoppdatering: Dersom en kjører med dette utplukket får en inn adresseoppdateringer fra postens EA-tjeneste. Importen behandler også adressekategori ST. Ved returårsak "Ukjent" vil adresselinje 3 (postnummer) blankes ut. Adresser vil bli blanket ut ved mottak av status "Ny adresse ukjent" og "Utilstrekkelig adresse".

Parameteren Oppdater semesteradresse også på grunnlag av søker adresse

Returårsak feltet har 50 tegn.

FS200.030 Import av personopplysninger - XMLformatert

Det er laget en rutine for å importere personopplysninger i FS. Inputfilen må være XML-formatert og være på formen: Person, student, vurderingsmelding, studierett, kull og nåværende klasse. Rutinen tar også import av søkere fra SiU (NORAD-master-opptak).

FS200.030 Import av personopplysninger - XML formatert

FS200.061 Import av personinfo - studieprogramsamarbeid

Rutine for å importere datafil fra andre institusjoner man har studieprogramsamarbeid med, produsert av FS200.060.

Rutinen kjøres stegvis:

  1. Hent inn filImporter studenter
  2. Dette betyr at person og student lagres i FS. Dersom person allerede finnes vil evt studentgrunnlag/GSK bli oppdatert dersom dette mangler. Pr nå blir ingen andre felter oppdatert for eksisterende personer.
    Telefonnr (mobil) blir lagt inn evt oppdatert.
    Registerkort blir oppdatert med semesterregistrering og betaling (type ekstern)

  3. Kjør rutinen FS718.001 Oppretting av studieprogramstudent for den gruppen studenter som er importert.

Emneord: fs200.031, fs200.030
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 02:30