12. FS200.060/.061 Eksport/import av personinfo - studieprogramsamarbeid

I personmenyen under personrapporter finner man to rapporter til bruk ved studieprogramsamarbeid, en for eksport og en for import.

FS200.060 Eksport av personinfo - studieprogramsamarbeid

Rutine for å eksportere datafil til andre institusjoner. For bruk i studieprogramsamarbeid. Filen inkluderer person- og semesterregistrering/betalingsinformasjon.

 

FS200.061 Import av personinfo - studieprogramsamarbeid

Rutine for å importere datafil fra andre institusjoner, produsert av FS200.060. For bruk i studieprogramsamarbeid.

Rutinen kjøres stegvis:

  1. Hent inn fil
  2. Importer studenter
    Dette betyr at person og student lagres i FS. Dersom person allerede finnes vil evt studentgrunnlag/GSK bli oppdatert dersom dette mangler. Per nå blir ingen andre felter oppdatert for eksisterende personer.
    Telefonnr (mobil) blir lagt inn, evt. oppdatert.
    Registerkort blir oppdatert med semesterregistrering og betaling (type ekstern).

  3. Kjør rutinen FS718.001 Oppretting av studieprogramstudent for den gruppen studenter som er importert.

Publisert 19. nov. 2020 14:36 - Sist endret 29. mars 2022 02:30