08 FS200.032 Inaktivere student / fagperson

Denne rutinen brukes for å rydde opp i forskjellige tabeller i forbindelse med at en student eller fagperson slutter ved institusjonen. 

Utplukk

Rutinen kjøres enten for studenter som slutter eller for fagpersoner som slutter.

Bestillingsparametre

Rapporten kjøres med følgende parametre:

Feltnavn Beskrivelse
Fødselsnummer/studnr Fødselsnummer eller studentnummer til student eller fagperson som skal inaktiveres
Dato for avslutning av studierett etc. Sluttdato som settes av rutinen i de tabellene dette er relevant
Trekk vurderingsmelding i stedet for slett Gjelder kun studenter. Om vurderingsmeldinger skal markeres som trukket eller om de skal slettes helt.
Frafall krav i reskontro Om eventuelle utestående krav skal frafalles
Grunnlag for endringen Fritekstfelt

Studenter

Følgende endringer utføres for studenter:

 • Feltet DATO_STUDIERETT_GYLDIG_TIL i tabell STUDIEPROGRAMSTUDENT settes til valgte dato for sluttet - Hovedbildet
 • Feltet STUDENTSTATKODE i tabell STUDIEPROGRAMSTUDENT settes til studentstatus SLUTTET – Hovedbilde
 • Feltet MERKNADTEKST_STUDIERETT i tabell STUDIEPROGRAMSTUDENT oppdateres med passende forklaringstekst - Hovedbildet
 • Undervisningsmeldinger med termin > dagens termin Slettes – fane Undmeld. Dvs. kun meldinger for terminer etter oppgitt dato som slettes. Den rører ikke historikk, eller inneværende semester.
 • Vurderingsmeldinger med reell tid > dagens termin Slettes/oppdatere resultatstatus til T. (Samme valg/funksjonalitet i forhold til slett/oppdater res.status som i rutine FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger, valg Manglende forkunnskaper) Dersom noen er kandidatnummerert og ikke kan slettes/TF  listes de opp)  – fane Vurd.meld
 • Vurderingsmeldinger med reell tid <= dagens termin listes opp for evt. manuell sletting (må kontrolleres)  – fane Vurd.meld
 • Feltet DATO_TIL i tabell VEILEDNINGSFORHOLD settes til valgte dato for sluttet – fane Veiledn
 • Frafall kjøres for Fakturareskontro for inneværende eller fremtidige semestre – bilde Fakturareskontro
 • Feltet DATO_TIL i tabell PERSONROLLE settes til valgte dato for sluttet – fane Rolle
 • Liste opp evt. utlånt utstyr som ikke er innlevert av student – bilde Utlån av utstyr

Fagpersoner

Følgende endringer utføres for fagpersoner:

 • Feltet STATUS_AKTIV i tabell FAGPERSON endres fra ”J” til ”N” – Hovedbilde
 • Feltet MERKNADTEKST i tabell FAGPERSON oppdateres med passende forklaringstekst - Hovedbilde
 • Feltet DATO_TIL i tabell PERSONROLLE settes til valgte dato for sluttet – fane Personrolle
 • Feltet DATO_TIL  i tabell VEILEDERANSVAR settes til valgte dato for sluttet – fane Overordnet og fane Underordnet
 • Feltet ARSTALL_TIL og TERMINKODE_TIL i tabell FAGPERSONUNDSEMESTER settes til arstall-termin sluttet – fane Und.semester
 • Feltet DATO_TIL  i tabell VEILEDERPRAKSISSTED settes til valgte dato for sluttet – fane PraksisSted
 • Feltet DATO_TIL  i tabell VEILEDNINGPRAKSIS settes til valgte dato for sluttet – fane Veil.praksis
 • Feltet DATO_TIL  i tabell STUDENTVEILEDER settes til valgte dato for sluttet – fane Student
 • Feltet DATO_TIL  i tabell TILGJENGELIGPERIODE settes til valgte dato for sluttet – fane Tilgjengelig
 • Liste opp evt. utlånt utstyr som ikke er innlevert av faglærer – bilde Utlån av utstyr
 • Opplyse om fagperson er aktiv sensor (evt. skal være aktiv i for fremtiden) og liste opp evt. nåværende/kommende kommisjoner. Evt. endring gjøres manuelt i ettertid direkte i bildene.

 

Emneord: fs200.032
Publisert 12. jan. 2018 13:40 - Sist endret 29. mars 2022 01:59