11 Eksportere personinfo fra FS

FS200.020 FS-personinfo XML-kodet

Denne rapporten er laget for å få ut all informasjon om en person. Rapporten er XML formatert og følger FS tabell og kolonnestruktur.


FS200.020 FS-personinfo XML-kodet

Hvis en klikker på knappen Lagre XML kommer det fram en dialog om hvor man vil lagre denne filen. Etter lagring åpner filen seg i brukerens standard webbrowser.

Emneord: fs200.020
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 03:30