11 Vurdering av ekstern utdanning som jevngod med en kvalifikasjon som tildeles ved institusjonen

En ekstern utdanning kan godkjennes som jevngod med en kvalifikasjon som tildeles ved institusjonen, for eksempel en bachelorgrad. Dette er relevant informasjon å registrere for eksempel når studenter skal gis opptak til masterprogrammer ved den enkelte institusjon.

Merk at informasjon som legges inn i underbildet Jevngod med grad kun er til informasjon og ikke har noen funksjonell betydning knyttet til kontroller ol.

Godkjenningssak med sakstype ANNET eller INNPASS opprettes. Resultatene i slike saker skal ikke rapporteres til Lånekassen.

 

Oppgave

Felt

 1.  

Opprett ny godkjenningssak med sakstype ANNET eller INNPASS (om resultatene skal innpasses i studentens utdanningsplan) og sakstatus UBEHANDLET inntil behandling starter.

Når saken er klar for behandling settes sakstatus til BEHANDLES.

 

 

 

 

Legg inn verdier i relevante felt og informasjon i relevante tekstfelt. Dess bedre utfylt sakene er, jo enklere blir de å spore opp igjen og det blir bedre utplukk i relevante rapporter.

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Fnr

- Type sak

- Status behandling

- Øvrige relevante felt i bildet; Søkt dato, studieprogrammet innpassingssaken gjelder for (som studenten har studierett til) dersom det er aktuelt, stedkode og saksbehandlerinitialer bør alltid fylles ut.

Journalnr og Merknad kan også fylles ut. Feltet Søknad er tilrettelagt for henting av tekst fra StudentWeb når slik funksjonalitet eventuelt kommer.

 1.  

Norsk utdanning fra annen FS-institusjon: Hent eksterne resultater

 

 

OBS: Saken må ha status BEHANDLES og studenten må ha satt J på Akseptanse for at knappen skal virke.

 

Kontrollér resultatet av resultatutvekslingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre høyre side

Knapp Hent ekstern utdanning

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre høyre side

Resultatutvekslingen tar ca. 1 minutt. Nytt søk må gjøres i bildet for å se resultatet.

For rapport om resultatutvekslingen trykk på avkrysningsboksen under knappen Hent ekstern norsk utdanning.

Eksterne resultater vises i bildet Person eksternstudium:

 • Underbilde Eksternstudium
 • Overgangsknapp Person eksternstudium
 1.  

Gjelder kun dersom eksterne resultater ikke er hentet via resultatutveksling:

 

Opprett eksternstudium og registrer eksternt lærested.

 

 

 

 

 

 

Person Eksternstudium, øvre del

Felt:

- Fnr

Institusjon; alle institusjoner som skal brukes i FS må være opprettet som felleskode. Det er mulig å søke opp lærestedets institusjonsnr. ved å trykke på den grå knappen ved siden av institusjonsfeltet.
Dersom institusjonen ikke finnes i institusjonstabellen i FS må den opprettes. Dette gjøres ved å be din FS-superbruker be om å få opprettet en institusjonskode for stedet. Dette bestilles via nettskjema.

Merknad kan fylles ut.

 1.  

Knytt godkjenningssaken til sammen med eksternstudium. Én godkjenningssak kan knyttes til flere Eksternstudier.

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Eksternstudium

Felt:

- Inngår

 1.  

Gjelder kun dersom eksterne resultater ikke er hentet via resultatutveksling:

 

Registrer den gjennomførte kvalifikasjonen i eksternstudiet.

Emnene og andre resultater som inngår i kvalifikasjonen kan også registreres dersom disse skal inngå i en ny grad ved innværende lærested.

 

Det er automatisk hake for Detaljer når man legger til ny rad i dette underbildet.

Det anbefales at så mye informasjon som mulig legges inn feltene. Da blir det enklere for senere saksbehandlere å få oversikt over saken, samt at det forenkler eventuell vitnemålsutskriving.

 

Det anbefalt at INNPASS benyttes som resultat for gjennomførte eksterne resultater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person Eksternstudium, underbilde Resultater

Felt:

- Nr. (løpenr.), Kategori og Reg.kilde legges inn automatisk ved opprettelse av ny rad. Kategorien må endres manuelt dersom man ønsker å registrere noe annet enn emner (kvalifikasjon, praksis eller delstudier)

- Kode (emnekode)
- Navn (emnenavn)

- Tid (år og semester resultatet er avlagt)

- Vekting (i studiepoeng SP)

- Resultat (Innpass) (B): Bruk knappen Registrér resultat over til høyre i bildet for å registrere resultat på emner.

- Kar.regel: Ved å registrere resultat via knappen Registrér resultat fylles feltet automatisk ut.

- Øvrige relevante felt i bildet som Eng.navn, oppgavetitler, Nivå, Subject area, journalnr. og eventuell merknadstekst.

NUSkode: Det er mulig å generere riktig kode ved å trykke på den grå knappen ved siden av NUSkodefeltet.

Inngår i: brukes for å angi at emner inngår i en kvalifikasjon ved å angi løpenr. til kvalifikasjonen i feltet på emnene som inngår.

 1.  

Innpassing av ekstern kvalifikasjon/emner/resultater kan innpasses i studentens utdanningsplan.

Se beskrivelse i kap. 02, pkt. 6-9

 

Bilde utdanningsplan:

- modulen Programstudent/ overgangsknapp i Student samlebilde/direkte overgang fra underbildet Utdanningsplan i Godkjenningssak samlebilde

 1.  

Når søknaden er ferdig behandlet, registreres informasjon om at den eksterne utdanningen er jevngod med en kvalifikasjon som tildeles ved saksbehandlende lærested.

 

 

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde,

underbilde Jevngod med grad:

Felt:

- Nivå (studienivåintervall)

- Eventuell merknad

 1.  

Godkjenningssaken sluttføres.

 

For at registreringene under skal kunne utføres må sakstatus være satt til BEHANDLES.

 

 

 

 

 

Omfang totalt (antall studiepoeng) registreres ved å markere for de eksterne resultatene som er registrert i eksternstudiet som skal inngå.

Det er mulig å registrere at færre studiepoeng enn de som er registrert i eksternstudiet skal inngå i omfanget på godkjenningssaken.

 

 

 

 

 

 

Dersom antallet studiepoeng som skal registreres i godkjenningssaken samsvarer med de eksterne resultatene som skal inngå er det en egen funksjon for å legge dette rett inn i omfangsfeltet.

 

Skal færre studiepoeng inngå i godkjenningssaken registreres dette manuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Status behandling settes til BEHANDLET, og dato for ferdigbehandling settes.

 

 

 

 

Merk:

Kontroller alltid at det/de samme gjennomførte eksterne resultatene ikke allerede er gitt godkjent vekt i en annen tidligere godkjenningssak. Godkjent vekt for eksterne resultater skal bare registreres i én godkjenningssak - i motsatt fall summeres vektingen dobbelt i Eksterne sp(godkj) (øverst til høyre i Student samlebilde). Denne summen teller blant annet i opptak til undervisning.

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Status behandling

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Omfang:

Nedre del av underbildet Eksterne resultater som inngår i omfangsvurdering:

Felt:

 • Godkj: (kun dersom færre antall sp enn originalt skal registreres)

Hake:

 • Inngår

 

Felt:

- Omfang totalt (2-delt felt)

- Grå pilknapp med summert antall studiepoeng hentet fra nedre del.

 

 • Omfang totalt (2-delt felt)

 

 

OBS: Omfang Lånekassen skal ikke registreres i slike typer saker.

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Status behandling

- Ferdig behandlet (datofelt?

 1.  

Underlag til studenten som bekreftelse på vedtaket må skrives.

Kan produseres via brevmodulen i FS (se brukerhåndbok Personer og tilhørende kursdokumentasjon).

 

 

Publisert 1. des. 2014 15:40 - Sist endret 26. sep. 2017 08:23