06 Forhåndsgodkjenning av praksisopphold/feltarbeid i utlandet

Forhåndsgodkjenning innvilges før studenten reiser på utveksling – og er en bekreftelse på at studenten har fått innvilget praksisopphold eller feltarbeid og har ordnet alt som behøves faglig sett før utreise.

Registreringene i FS brukes som underlag for at Lånekassen innvilger søknader fra studentene om støtte til delstudier i utlandet.

 

Oppgave

 

Bilde

Felt/Knapp

  1.  

Utreisende studenter må registreres som utvekslingsperson. Da genererer FS automatisk:

- godkjenningssak i Godkjenningssak samlebilde med sakstype FORHÅND og sakstatus BEHANDLET og dato for ferdigbehandling

- godkjenningssaken har fått informasjon om studieprogram, stedkode, avtaleid for utvekslingsavtalen og dato for utreise samt ansvarlig saksbehandler fra verdiene som er lagt på utvekslingspersonen

- Omfang totalt og omfang Lånekassen med 0 studiepoeng og terminangivelse Lånekassen hentet fra termin for utreise på utvekslingspersonen

- eksternstudium i bildet Person eksternstudium med gjeldende utenlandske institusjon og andre relevante verdier registrert

- knytting av forhåndsgodkjenningssaken til eksternstudiet

Genereringen skjer automatisk når forekomst opprettes i bildet Utvekslingsperson med Oppholdstype PRAKSIS eller FELTARBEID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

Ikke nødvending å fylle inn flere verdier i godkjenningssaken annet enn eventuelle merknader og endringer i det som er forhåndsutfylt.

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Merknad

  1.  

Dersom det skal avlegges studiepoeng ved en ekstern institusjon under oppholdet endres antall forhåndsgodkjente studiepoeng fra 0 (som settes automatisk) til det antall studiepoeng som er forhåndsgodkjent.

Årsak for endring av omfanget må oppgis som fritekst.

Endringen krever ekstra validering hos saksbehandler (FS_GODKJ2)

 

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Omfang:

Felt:

- Omfang totalt (2-delt felt)

- Omfang Lånekassen (2-delt felt)

- Årsak til endring av omfang

 

Publisert 26. nov. 2014 16:46 - Sist endret 26. nov. 2014 16:46