10 Innpassing av eksterne resultat uten godkjenningssak

Det finnes tilfeller hvor det ikke er nødvendig å opprette en godkjenningssak for å innpasse eksterne resultatet i en utdanningsplan. Eksempelvis finnes det emner som skal innpasses uten at det må gjøres en faglig og/eller administrativ vurdering. Dette gjelder eksempelvis Ex.phil. og Ex.fac. som kan brukes på tvers av alle studieprogrammer/læresteder på lavere grads studier uten ytterligere faglig vurdering.

Dersom det skal gjøres en omfangsvurdering av eksterne resultater og/eller resultatene skal rapporteres til Lånekassen, må det opprettes en godkjenningssak av typen INNPASS. Saker registrert etter framgangsmåten under vil ikke bli rapportert verken til Lånekassen eller GAUS.

 

Oppgave

Felt

 1.  

Opprett eksternstudium og registrer eksternt lærested.

 

 

 

 

 

 

 

 

Person Eksternstudium, øvre del

Felt:

- Fnr

- Institusjon; alle institusjoner som skal brukes i FS må være opprettet som felleskode. Det er mulig å søke opp lærestedets institusjonsnr. ved å trykke på den grå knappen ved siden av institusjonsfeltet.
Dersom institusjonen ikke finnes i institusjonstabellen i FS må den opprettes. Dette gjøres ved å be din FS-superbruker be om å få opprettet en institusjonskode for stedet. Dette bestilles via nettskjema.
 

Merknad kan fylles ut.

 1.  

Utdanning fra annen FS-institusjon:

Hent eksterne resultater

 

 

 

Kontrollér resultatet av resultatutvekslingen.

 

 

 

 

 

Person eksternstudium, øvre høyre side

Knapp Hent ekstern utdanning

 

Resultatutvekslingen tar ca. 1 minutt. Nytt søk må gjøres i bildet for å se resultatet.

For rapport om resultatutvekslingen trykk på avkrysningsboksen under knappen Hent ekstern norsk utdanning.

Eksterne resultater vises i underbildet

 • Resultater
 1.  

Gjelder kun dersom eksterne resultater ikke er hentet via resultatutveksling:

 

Registrer gjennomførte resultater som er avlagt under eksternstudiet.

 

Det er automatisk hake for Detaljer når man legger til ny rad i dette underbildet.

Det anbefales at så mye informasjon som mulig legges inn feltene. Da blir det enklere for senere saksbehandlere å få oversikt over saken, samt at det forenkler eventuell vitnemålsutskriving.

 

Det anbefalt at INNPASS benyttes som resultat for gjennomførte eksterne resultater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person Eksternstudium, underbilde Resultater

Felt:

- Nr. (løpenr.), Kategori og Reg.kilde legges inn automatisk ved opprettelse av ny rad. Kategorien må endres manuelt dersom man ønsker å registrere noe annet enn emner (kvalifikasjon, praksis eller delstudier)

- Kode (emnekode)
- Navn (emnenavn)

- Tid (år og semester resultatet er avlagt)

- Vekting (i studiepoeng SP)

- Resultat (Innpass) (B): Bruk knappen Registrér resultat over til høyre i bildet for å registrere resultat på emner.

- Kar.regel: Ved å registrere resultat via knappen Registrér resultat fylles feltet automatisk ut.

- Øvrige relevante felt i bildet som Eng.navn, oppgavetitler, Nivå, Subject area, journalnr. og eventuell merknadstekst.

NUSkode: Det er mulig å generere riktig kode ved å trykke på den grå knappen ved siden av NUSkodefeltet.

Inngår i: brukes for å angi at emner inngår i en kvalifikasjon ved å angi løpenr. til kvalifikasjonen i feltet på emnene som inngår.

 1.  

Innpassing av eksterne emner/gjennomførte resultater i studentens utdanningsplan:

 

Det er direkte overgang til studentens utdanningsplan fra Student samlebilde.

 

NB: Dersom studenten har flere aktive studieretter, pass på at innpassingen registreres i riktig utdanningsplan.

 

 

 

 

 

De eksterne resultatene som skal inngå i studentens utdanningsplan legges inn i midten av bildet ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av resultatet i underbildet Ekstern utdanning på høyre side av utdanningsplanbildet.

 

 

 

 

 

 

 

Det registreres hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen resultatet skal inngå i. I tillegg registreres eventuell emnekategori emnet skal inngå i på et framtidig vitnemål. Emnekombinasjon må fylles ut og emnevalgstatus bør fylles ut for at kontrollene i utdanningsplanen og gradsfangsten skal fungere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrer grunnlaget for innpassingen/regelen som gjør godkjenningssak overflødig.

 

 

 

 

Dersom ikke hele vektingen til det eksterne resultatet skal inngå i utdanningsplanen eller den endelige kvalifikasjonen (vitnemål), registreres den reelle vektingen som skal inngå.

 

 

Bilde utdanningsplan:

- modulen Programstudent/ overgangsknapp i Student samlebilde.

 

Student samlebilde:

- Knapp Utdanningsplan

 

 

 

 

 

Bilde Utdanningsplan,

underbilde Ekstern utdanning (høyre side av bildet)

- Grå pilknapp

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, midtre del av bildet:

Felt:

- Emnekombinasjon

- Emnevalgstatus

- Øvrige relevante felt i bildet som Emnekategori (hvis det er i bruk ved lærestedet).

Alle feltene har funksjoner knyttet til kontroller i utdanningsplan og vitnemål.

 

Felt: og/eller innpassingsregel:

- Reglene opprettes i kodebildet Innpassingsregel.

- Kun regler tilknyttet det eksterne stedet hvor resultatet er avlagt vises i nedtrekkslisten.

 

Felt:

- Vekting kvalifikasjon

 1.  

Hvis et eller flere emner i en students utdanningsplan skal erstattes med eksterne resultater, markeres interne emner i planen som erstattet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdanningsplan, Redigér utdanningsplan:

 • Klikk på emnet som skal erstattes
   

Midtre del av bildet:

Felt:

- Erstattet av annet emne = J

- Det anbefales i tillegg å legge en beskrivelse av saken i merknadsfeltet.

Hvis eksterne resultater erstatter emne(r) som ikke ligger i studentens utdanningsplan og som har emnevalgstatus obligatorisk, så må det interne emnet manuelt legges inn i studentens utdanningsplan og deretter markeres som erstattet på samme måte som vist over.

 

Søk fram ønsket emne, og legg det inn i arbeidsområdet i midten av bildet ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av emnet underbildet Legg til emner på høyre side av utdanningsplanbildet.

 

 

 

 

 

Det registreres hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen emnet skal inngå i og at det er et obligatorisk emne.

I tillegg registreres eventuell emnekategori emnet skal inngå i på et framtidig vitnemål. Emnekombinasjon må fylles ut og emnevalgstatus bør fylles ut for at kontrollene i utdanningsplanen og gradsfangsten skal fungere.

 

 

 

 

 

Marker emnet som erstattet av annet emne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, underbilde Legg til emner (høyre side av bildet):

- Søk

- Grå pilknapp

 

Midtre del av bildet:

Felt:

- Emnekombinasjon

- Emnevalgstatus = O

- Øvrige relevante felt i bildet som Emnekategori (hvis det er i bruk ved institusjonen).

Alle feltene har funksjoner knyttet til kontroller i utdanningsplan og vitnemål.

 

Felt:

- Erstattet av annet emne = J

- Det anbefales i tillegg å legge en beskrivelse av saken i merknadsfeltet.

Hvis eksterne resultat(er) erstatter ”Minst-x-av-y-emner/vekting”, valgfrie emner eller frie emnevalg og emnene ikke ligger i planen, er det ikke behov for å registrere mer i studentens utdanningsplan så lenge de eksterne resultatene som er lagt inn i planen er markert med riktig emnevalgstatus.

 

 1.  

Kontroller at eksterne emner som skal inngå, erstattede emner og registreringer som er gjort med hensyn til emnekombinasjoner samt antall studiepoeng kommer riktig fram i studentens utdanningsplan.

 

 

 

 

Student samlebilde

Knapp:

- FS727.001 Utd.plan

- Kontrollér plan

 1.  

Underlag til studenten som bekreftelse på innpassingen kan skrives.

 

Kan produseres via brevmodulen i FS (se brukerhåndbok Personer og tilhørende kursdokumentasjon).

 

 

Publisert 28. nov. 2014 08:49 - Sist endret 12. okt. 2017 08:10