04 Innpassing av planlagt intern utdanning

En student får godkjent å ta inn i sin utdanningsplan et internt emne som studenten har planlagt å ta eksamen i. Teknisk sett er det ikke nødvendig å opprette en godkjenningssak for slike innpassinger. Om det behøves vil derfor komme an på interne rutiner ved lærestedet.

 

Oppgave

 

Bilde

Felt/Knapp

  1.  

Hvis institusjonen ønsker å opprette slike innpassinger som godkjenningssaker, opprettes ny godkjenningssak med sakstype INNPASS og sakstatus UBEHANDLET.

Når saken er klar for behandling settes sakstatus til BEHANDLES.

 

Legg inn verdier i relevante felt og informasjon i relevante tekstfelt. Dess bedre utfylt sakene er, jo enklere blir de å spore opp igjen og det blir bedre utplukk i relevante rapporter.

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Fnr

- Type sak

- Status behandling

- Øvrige relevante felt i bildet; Søkt dato, studieprogrammet innpassingssaken gjelder for (som studenten har studierett til), stedkode og saksbehandlerinitialer bør alltid fylles ut.

Journalnr og Merknad kan også fylles ut. Feltet Søknad er tilrettelagt for henting av tekst fra StudentWeb når slik funksjonalitet eventuelt kommer.

  1.  

Emner som skal innpasses, opprettes som en ny forekomst i studentens utdanningsplan.

 

Søk fram ønsket emne, og legg det inn i arbeidsområdet i midten av bildet.

 

 

 

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, underbilde Legg til emner (høyre side av bildet):

- Søk

- Grå pilknapp

  1.  

Det registreres hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen emnet skal inngå i. I tillegg registreres eventuell emnekategori emnet skal inngå i på et framtidig vitnemål. Emnekombinasjon og emnevalgstatus må fylles ut for at kontrollene i utdanningsplanen og gradsfangsten skal fungere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, midtre del av bildet:

Felt:

- Emnekombinasjon

- Emnevalgstatus

- Øvrige relevante felt i bildet som Emnekategori (hvis det er i bruk på vitnemål).

Alle feltene har funksjoner i forhold til kontroller i utdanningsplan og vitnemål.

  1.  

Starttermin for undervisning og eksamenstermin for emnet registreres.

 

 

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, midtre del av bildet:

Felt:

- Und.termin

- Eks.termin

  1.  

Registrer ytterligere informasjon om emnet:

 

- Sperr mot sletting og endring.

 

.

- Dersom hele emnets vekting ikke skal inngå i utdanningsplanen eller den endelige kvalifikasjonen (vitnemål), registreres den reelle vektingen som skal inngå.

- Registrer relevant merknad. Dersom godkjenningssak ikke er opprettet, er merknad spesielt viktig.

 

 

 

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, midtre del av bildet:

Felt:

- Sperr mot sletting = J

- Sperr mot endring = J

 

- Vekting kval. (evt.)

 

- Merknad

  1.  

Hvis ett eller flere emner i en students utdanningsplan skal erstattes med andre interne emner som er planlagt avlagt og innpasset, markeres disse emnene i planen som erstattet

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, midtre del av bildet:

Felt:

- Erstattet av annet emne = J

Hvis eksterne resultat(er) erstatter ”Minst-x-av-y-emner/vekting”, valgfrie emner eller frie emnevalg og emnene ikke ligger i planen, er det ikke behov for å registrere mer i studentens utdanningsplan så lenge de eksterne resultatene som er lagt inn i planen er markert med riktig emnevalgstatus.

 

  1.  

Hvis godkjenningssak er opprettet:

Godkjenningssaken sluttføres.

 

Status behandling settes til BEHANDLET, og dato for ferdigbehandling settes.

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Status behandling

- Ferdig behandlet (datofelt)

  1.  

Underlag til studenten som bekreftelse på innpassingen kan skrives.

 

Kan produseres via brevmodulen i FS (se brukerhåndbok Personer og tilhørende kursdokumentasjon).

Publisert 26. nov. 2014 16:26 - Sist endret 26. nov. 2014 16:27