03 Rutinebeskrivelser

Publisert 24. nov. 2014 11:27

I tillegg til det som beskrives i rutinebeskrivelsene anbefales det å legge utfyllende informasjon om sakene i de forskjellige merknadsfeltene i Godkjenningssak samlebilde, Person Eksternstudium og Utdanningsplan.

Publisert 26. nov. 2014 16:18

Det er mulig å innpasse ett eller flere interne emner som en student har avlagt ved institusjonen tidligere (f.eks. om studenten har byttet studieprogram). De interne emnene kan innpasses ved å opprette godkjenningssak.

Publisert 26. nov. 2014 16:26

En student får godkjent å ta inn i sin utdanningsplan et internt emne som studenten har planlagt å ta eksamen i. Teknisk sett er det ikke nødvendig å opprette en godkjenningssak for slike innpassinger. Om det behøves vil derfor komme an på interne rutiner ved lærestedet.

Publisert 26. nov. 2014 16:43

Forhåndsgodkjenning innvilges før studenten reiser på utveksling – og er en bekreftelse på at studenten har fått innvilget utvekslingsopphold og har ordnet alt som behøves faglig sett før utreise.

Registreringene i FS brukes som underlag for at Lånekassen innvilger søknader fra studentene om støtte til delstudier i utlandet.

Publisert 26. nov. 2014 16:46

Forhåndsgodkjenning innvilges før studenten reiser på utveksling – og er en bekreftelse på at studenten har fått innvilget praksisopphold eller feltarbeid og har ordnet alt som behøves faglig sett før utreise.

Registreringene i FS brukes som underlag for at Lånekassen innvilger søknader fra studentene om støtte til delstudier i utlandet.

Publisert 27. nov. 2014 15:47

Godkjenningssak med sakstype INNPASS opprettes av saksbehandler etter avsluttet utvekslingsopphold.

Registreringene danner grunnlag for rapportering av avlagte studiepoeng til Lånekassen gjennom FS031.001 Opplysninger til Lånekassen – Eksamensbase i FSSYSTEM. Databasejobben sender normalt filer til Lånekassen hver 14. dag (lærestedet kan sette annet rapporteringsintervall selv).

Publisert 28. nov. 2014 08:49

Det finnes tilfeller hvor det ikke er nødvendig å opprette en godkjenningssak for å innpasse eksterne resultatet i en utdanningsplan. Eksempelvis finnes det emner som skal innpasses uten at det må gjøres en faglig og/eller administrativ vurdering. Dette gjelder eksempelvis Ex.phil. og Ex.fac. som kan brukes på tvers av alle studieprogrammer/læresteder på lavere grads studier uten ytterligere faglig vurdering.

Dersom det skal gjøres en omfangsvurdering av eksterne resultater og/eller resultatene skal rapporteres til Lånekassen, må det opprettes en godkjenningssak av typen INNPASS. Saker registrert etter framgangsmåten under vil ikke bli rapportert verken til Lånekassen eller GAUS.

Publisert 1. des. 2014 15:40

En ekstern utdanning kan godkjennes som jevngod med en kvalifikasjon som tildeles ved institusjonen, for eksempel en bachelorgrad. Dette er relevant informasjon å registrere for eksempel når studenter skal gis opptak til masterprogrammer ved den enkelte institusjon.

Merk at informasjon som legges inn i underbildet Jevngod med grad kun er til informasjon og ikke har noen funksjonell betydning knyttet til kontroller ol.

Godkjenningssak med sakstype ANNET eller INNPASS opprettes. Resultatene i slike saker skal ikke rapporteres til Lånekassen.

Publisert 1. des. 2014 15:44

En ekstern utdanning kan godkjennes til å tilsvare et visst omfang (studiepoeng) sammenlignet med norsk utdanning.

NB! Denne sakstypen kommer sjelden til anvendelse, siden godkjenningssaker i de alle fleste tilfeller fører til at ekstern utdanning skal innpasses i studentens utdanningsplan og behandles som en innpassingssak med sakstype INNPASS.

Publisert 2. des. 2014 10:48

Interne emner i en utdanningsplan kan erstattes av godkjent realkompetanse. Merk at det er forskjell på realkompetansevurdering knyttet til opptaksgrunnlag og realkompetanse som kan innpasses i en utdanningsplan/studieprogram. Det er sistnevnte som er beskrevet her.

Godkjent realkompetanse innpasses i en utdanningsplan og framkommer på vitnemål på samme måte som andre eksterne resultater.

Godkjenningssak med sakstype REALKOMP eller INNPASS opprettes.