02 Innpassing av tidligere avlagt ekstern utdanning (norsk og utenlandsk)

Gjelder saker som ikke skal rapporteres til Lånekassen.

Registrering av godkjenning og innpassing av utdanning som er avlagt ved et eksternt lærested før studenten har blitt tatt opp ved studieprogrammet de eksterne studiene skal innpasses i.

 

Oppgave

 

Bilde/Underbilde

Felt/Knapp

 1.  

Opprett ny godkjenningssak med sakstype INNPASS og sakstatus UBEHANDLET inntil behandling starter.

 

Når saken er klar for behandling settes sakstatus til BEHANDLES.

 

 

Legg inn verdier i relevante felt og informasjon i relevante tekstfelt. Dess bedre utfylt sakene er, jo enklere blir de å spore opp igjen, og det blir bedre utplukk i relevante rapporter.

 

 

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Fnr

- Type sak

- Status behandling

- Øvrige relevante felt i bildet; Søkt dato, studieprogrammet innpassingssaken gjelder for (som studenten har studierett til), stedkode og saksbehandlerinitialer bør alltid fylles ut.

Journalnr og Merknad kan også fylles ut.

Feltet Søknad er tilrettelagt for henting av tekst fra StudentWeb.

 1.  

Norsk utdanning fra annen FS-institusjon: Hent eksterne resultater

 

 

OBS: Saken må ha status BEHANDLES og studenten må ha satt J på Akseptanse for at knappen skal virke.

 

Kontrollér resultatet av resultatutvekslingen.

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre høyre side

Knapp Hent ekstern norsk utdanning

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre høyre side

Resultatutvekslingen tar ca. 1 minutt. Nytt søk må gjøres i bildet for å se resultatet.

For rapport om resultatutvekslingen trykk på avkrysningsboksen under knappen Hent ekstern norsk utdanning.

Eksterne resultater vises i bildet Person eksternstudium:

 • Underbilde Eksternstudium
 • Overgangsknapp Person eksternstudium
 1.  

Gjelder kun dersom eksterne resultater ikke er hentet via resultatutveksling:

 

Opprett eksternstudium og registrer eksternt lærested.

 

 

 

 

 

 

 

 

Person Eksternstudium, øvre del

Felt:

- Fnr

- Institusjon; alle institusjoner som skal brukes i FS må være opprettet som felleskode. Dersom institusjonen ikke finnes i institusjonstabellen i FS må den opprettes. Dette gjøres ved å be din FS-superbruker be om å få opprettet en institusjonskode for stedet. Dette bestilles via nettskjema

Det er mulig å søke opp lærestedets institusjonsnr. ved å trykke på den grå knappen ved siden av institusjonsfeltet.

Merknad kan fylles ut.

 1.  

Knytt godkjenningssaken sammen med eksternstudium. Én godkjenningssak kan knyttes til flere eksternstudier.

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Eksternstudium

Felt:

- Inngår

 1.  

Gjelder kun dersom eksterne resultater ikke er hentet via resultatutveksling:

 

Registrer gjennomførte resultater som er avlagt under eksternstudiet.

 

Det er automatisk hake for Detaljer når man legger til ny rad i dette underbildet.

Det anbefales at så mye informasjon som mulig legges inn feltene. Da blir det enklere for senere saksbehandlere å få oversikt over saken, samt at det forenkler eventuell vitnemålsutskriving.

 

Det anbefalt at INNPASS benyttes som resultat for gjennomførte eksterne resultater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person Eksternstudium, underbilde Resultater

Felt:

- Nr. (løpenr.), Kategori og Reg.kilde legges inn automatisk ved opprettelse av ny rad. Kategorien må endres manuelt dersom man ønsker å registrere noe annet enn emner (kvalifikasjon, praksis eller delstudier)

- Kode (emnekode)
- Navn (emnenavn)

- Tid (år og semester resultatet er avlagt)

- Vekting (i studiepoeng SP)

- Resultat (Innpass) (B): Bruk knappen Registrér resultat over til høyre i bildet for å registrere resultat på emner.

- Kar.regel: Ved å registrere resultat via knappen Registrér resultat fylles feltet automatisk ut.

- Øvrige relevante felt i bildet som Eng.navn, oppgavetitler, Nivå, Subject area, journalnr. og eventuell merknadstekst.

NUSkode: Det er mulig å generere riktig kode ved å trykke på den grå knappen ved siden av NUSkodefeltet.

Inngår i: brukes for å angi at emner inngår i en kvalifikasjon ved å angi løpenr. til kvalifikasjonen i feltet på emnene som inngår.

 1.  

Merk: Pkt. 10 kan utføres før pkt. 6-9

 

Innpassing av eksterne emner/gjennomførte resultater i studentens utdanningsplan:

 

 

 

 

 

Det er direkte overgang til studentens utdanningsplan fra godkjenningssaken i underbildet Utdanningsplan og knappen Utd.plan i ved siden av studieprogrammet resultatene skal innpasses i fra Godkjenningssak samlebilde.

 

NB: Dersom studenten har flere godkjenningssaker og/eller flere aktive studieretter, pass på at innpassingen registreres på riktig sak og i riktig utdanningsplan.

 

De eksterne resultatene som skal inngå i studentens utdanningsplan legges inn i midten av bildet ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av resultatet i underbildet Ekstern utdanning på høyre side av utdanningsplanbildet.

 

Det registreres hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen resultatet skal inngå i. I tillegg registreres eventuell emnekategori emnet skal inngå i på et framtidig vitnemål. Emnekombinasjon må fylles ut og emnevalgstatus bør fylles ut for at kontrollene i utdanningsplanen og gradsfangsten skal fungere.

 

 

 

 

Dersom ikke hele vektingen til det eksterne resultatet skal inngå i utdanningsplanen eller den endelige kvalifikasjonen (vitnemål), registreres den reelle vektingen som skal inngå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde utdanningsplan:

- modulen Programstudent/ overgangsknapp i Student samlebilde/direkte overgang fra underbildet Utdanningsplan i Godkjenningssak samlebilde

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Utdanningsplan

- Knapp Utd. plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde Utdanningsplan,

underbilde Ekstern utdanning (høyre side av bildet)

- Grå pilknapp

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, midtre del av bildet:

Felt:

- Emnekombinasjon

- Emnevalgstatus

- Øvrige relevante felt i bildet som Emnekategori (hvis det brukes på vitnemål).

Alle feltene har funksjoner knyttet til kontroller for utdanningsplan og vitnemål.

 

Felt:

- Vekting kvalifikasjon

 1.  

I noen tilfeller er det ønskelig å innpasse et eksternt resultat i to eller flere emnekombinasjoner. Dette skjer gjennom å knytte emnet til en emnekombinasjon og angi det antall studiepoeng som emnet skal inngå med i emnekombinasjonen.

Når et lavere antall studiepoeng har blitt registrert, er resultatet fortsatt valgbart fra høyre side av bildet, og kan velges på nytt og de resterende studiepoengene eller færre kan inngå i en ny emnekombinasjon i utdanningsplanen.

Samme som punkt 6:

Felt:

- Vekting kvalifikasjon

 1.  

Hvis et eller flere emner i en students utdanningsplan skal erstattes med eksterne resultater, markeres interne emner i planen som erstattet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdanningsplan, Redigér utdanningsplan:

 • Klikk på emnet som skal erstattes
   

Midtre del av bildet:

Felt:

- Erstattet av annet emne = J

- Det anbefales i tillegg å legge en beskrivelse av saken i merknadsfeltet.

 

Hvis eksterne resultater erstatter emne(r) som ikke ligger i studentens utdanningsplan og som har emnevalgstatus obligatorisk, så må det interne emnet manuelt legges inn i studentens utdanningsplan og deretter markeres som erstattet på samme måte som vist over.

 

Søk fram ønsket emne, og legg det inn i arbeidsområdet i midten av bildet ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av emnet underbildet Legg til emner på høyre side av utdanningsplanbildet.

 

Det registreres hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen emnet skal inngå i og at det er et obligatorisk emne.

I tillegg registreres eventuell emnekategori emnet skal inngå i på et framtidig vitnemål. Emnekombinasjon må fylles ut for at kontrollene i utdanningsplanen og gradsfangsten skal fungere.

 

 

Marker emnet som erstattet av annet emne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, underbilde Legg til emner (høyre side av bildet):

- Søk

- Grå pilknapp

 

Midtre del av bildet:

Felt:

- Emnekombinasjon

- Emnevalgstatus = O

- Øvrige relevante felt i bildet som Emnekategori (hvis det er i bruk ved institusjonen).

Alle feltene har funksjoner knyttet til kontroller i utdanningsplan og vitnemål.

 

Felt:

- Erstattet av annet emne = J

- Det anbefales i tillegg å legge en beskrivelse av saken i merknadsfeltet.

Hvis eksterne resultat(er) erstatter ”Minst-x-av-y-emner/vekting”, valgfrie emner eller frie emnevalg og emnene ikke ligger i planen, er det ikke behov for å registrere mer i studentens utdanningsplan så lenge de eksterne resultatene som er lagt inn i planen er markert med riktig emnevalgstatus.

 

 1.  

Kontroller at eksterne emner som skal inngå, erstattede emner og registreringer som er gjort med hensyn til emnekombinasjoner samt antall studiepoeng kommer riktig fram i studentens utdanningsplan.

 

 

 

 

 

Utdanningsplan

Knapp:

- FS727.001 Utdanningsplan

- Kontrollér plan

10.

  Merk: kan utføres før pkt. 6-9

   

  Godkjenningssaken sluttføres.

   

  For at registreringene under skal kunne utføres må sakstatus være satt til BEHANDLES.

   

   

  Omfang totalt (antall studiepoeng) registreres ved å markere for de eksterne resultatene som er registrert i eksternstudiet som skal inngå.

  Det er mulig å registrere at færre studiepoeng enn de som er registrert i eksternstudiet skal inngå i omfanget på godkjenningssaken.

   

   

   

   

  Dersom antallet studiepoeng som skal registreres i godkjenningssaken samsvarer med de eksterne resultatene som skal inngå er det en egen funksjon for å legge dette rett inn i omfangsfeltet.

   

  Skal færre studiepoeng inngå i godkjenningssaken registreres dette manuelt.

   

   

   

  Status behandling settes til BEHANDLET, og dato for ferdigbehandling settes.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Merk:

  Kontroller alltid at det/de samme gjennomførte eksterne resultatene ikke allerede er gitt godkjent vekt i en annen tidligere godkjenningssak. Godkjent vekt for eksterne emner skal bare registreres i én godkjenningssak - i motsatt fall summeres vektingen dobbelt i Eksterne sp(godkj) (øverst til høyre i Student samlebilde). Denne summen teller blant annet i opptak til undervisning.

  Godkjenningssak samlebilde, øvre del

  Felt:

  - Status behandling

   

  Godkjenningssak samlebilde, underbilde Omfang:

  Nedre del av underbildet Eksterne resultater som inngår i omfangsvurdering:

  Felt:

  • Godkj: (kun dersom færre antall sp enn originalt skal registreres)

  Hake:

  • Inngår

   

  Felt:

  - Omfang totalt (2-delt felt)

  - Grå pilknapp med summert antall studiepoeng hentet fra nedre del.

   

  • Omfang totalt (2-delt felt)

   

   

  OBS: Omfang Lånekassen skal ikke registreres i slike typer saker.

   

  Godkjenningssak samlebilde, øvre del

  Felt:

  - Status behandling

  - Ferdig behandlet (datofelt)

   

  1.  

  Det kan skrives underlag til studenten som bekreftelse på innpassingen.

   

  Kan produseres via brevmodulen i FS (se brukerhåndbok Personer og tilhørende kursdokumentasjon).

   

   

  Publisert 24. nov. 2014 11:27 - Sist endret 26. sep. 2017 08:10