13 Godkjenning og innpassing av realkompetanse

Interne emner i en utdanningsplan kan erstattes av godkjent realkompetanse. Merk at det er forskjell på realkompetansevurdering knyttet til opptaksgrunnlag og realkompetanse som kan innpasses i en utdanningsplan/studieprogram. Det er sistnevnte som er beskrevet her.

Godkjent realkompetanse innpasses i en utdanningsplan og framkommer på vitnemål på samme måte som andre eksterne resultater.

Godkjenningssak med sakstype REALKOMP eller INNPASS opprettes.

 

Oppgave

Felt

  1.  

Opprett ny godkjenningssak med sakstype REALKOMP evt. INNPASS, dersom realkompetansen er del av en innpassingssak, og sakstatus UBEHANDLET inntil behandling starter.

Når saken er klar for behandling settes sakstatus til BEHANDLES.

 

 

 

 

Legg inn verdier i relevante felt og informasjon i relevante tekstfelt. Dess bedre utfylt sakene er, jo enklere blir de å spore opp igjen og det blir bedre utplukk i relevante rapporter.

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Fnr

- Type sak

- Status behandling

- Øvrige relevante felt i bildet; Søkt dato, studieprogrammet innpassingssaken gjelder for (som studenten har studierett til) dersom det er aktuelt, stedkode og saksbehandlerinitialer bør alltid fylles ut.

Journalnr og Merknad kan også fylles ut. Feltet Søknad er tilrettelagt for henting av tekst fra StudentWeb når slik funksjonalitet eventuelt kommer.

  1.  

Godkjent realkompetanse registreres.

 

Teksten som legges inn vil bli synlig i studentens utdanningsplan og på vitnemål etter at innpassing i planen er registrert.
UHRs vitnemålsmal legger føringer for hvordan realkompetanse skal framstilles på et vitnemål.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilknytning til studieprogram og utdanningsplan kan registreres, men det er også mulig å vente og gjøre dette i bildet Utdanningsplan på samme måte som med eksterne resultater.

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Realkompetanse

Felt:

- Navn – original

- Navn – engelsk

- Beskrivelse

- Periode (hvor aktiviteten som er grunnlag for den godkjente realkompetansen er utført)

- Vekting (sp)

 

- Studieprogram

- Starttermin (for studenten på programmet)

- Emnekomb (realkompetansen skal inngå i)

- Emnekategori (tilsvarende som emnene som skal erstattes)

  1.  

Merk: Pkt. 6 kan utføres før pkt. 3-5

 

Innpassing av realkompetanse i studentens utdanningsplan (dersom det ikke allerede er utført i Godkjenningssak samlebilde):

 

 

 

 

 

 

 

Det er direkte overgang til studentens utdanningsplan fra godkjenningssaken i underbildet Utdanningsplan og knappen Utd.plan i ved siden av studieprogrammet realkompetansen skal innpasses i fra Godkjenningssak samlebilde.

 

NB: Dersom studenten har flere godkjenningssaker og/eller flere aktive studieretter, pass på at innpassingen registreres på riktig sak og i riktig utdanningsplan.

 

 

 

 

 

Realkompetansen som skal inngå i studentens utdanningsplan legges inn i midten av bildet ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av resultatet i underbildet Realkompetanse på høyre side av utdanningsplanbildet.

 

Det registreres hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen realkompetansen skal inngå i. I tillegg registreres eventuell emnekategori realkompetansen skal inngå i på et framtidig vitnemål. Emnekombinasjon må fylles ut for at kontrollene i utdanningsplanen og gradsfangsten skal fungere.

Bilde utdanningsplan:

- modulen Programstudent/ overgangsknapp i Student samlebilde/direkte overgang fra underbildet Utdanningsplan i Godkjenningssak samlebilde

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Utdanningsplan

- Knapp Utd. plan

 

 

 

Bilde Utdanningsplan,

underbilde Realkompetanse (høyre side av bildet)

- Grå pilknapp

 

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, midtre del av bildet:

Felt:

- Emnekomb:

- Emnekategori (hvis det brukes på vitnemål)

  1.  

Hvis et eller flere emner i en students utdanningsplan skal erstattes med godkjent realkompetanse, markeres interne emner i planen som erstattet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdanningsplan, Redigér utdanningsplan:

  • Klikk på emnet som skal erstattes
     

Midtre del av bildet:

Felt:

- Erstattet av annet emne = J

- Det anbefales i tillegg å legge en beskrivelse av saken i merknadsfeltet.

Hvis innpasset realkompetanse erstatter emne(r) som ikke ligger i studentens utdanningsplan og som har emnevalgstatus obligatorisk, så må det interne emnet manuelt legges inn i studentens utdanningsplan og deretter markeres som erstattet på samme måte som vist over.

 

Søk fram ønsket emne, og legg det inn i arbeidsområdet i midten av bildet ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av emnet underbildet Legg til emner på høyre side av utdanningsplanbildet.

 

 

 

 

 

Det registreres hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen emnet skal inngå i og at det er et obligatorisk emne.

I tillegg registreres eventuell emnekategori emnet skal inngå i på et framtidig vitnemål. Emnekombinasjon og emnevalgstatus må fylles ut for at kontrollene i utdanningsplanen og gradsfangsten skal fungere.

 

 

 

Marker emnet som erstattet av annet emne.

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, underbilde Legg til emner (høyre side av bildet):

- Søk

- Grå pilknapp

 

Midtre del av bildet:

Felt:

- Emnekombinasjon

- Emnevalgstatus = O

- Øvrige relevante felt i bildet som Emnekategori (hvis det er i bruk ved institusjonen).

Alle feltene har funksjoner knyttet til kontroller i utdanningsplan og vitnemål.

 

Felt:

- Erstattet av annet emne = J

- Det anbefales i tillegg å legge en beskrivelse av saken i merknadsfeltet.

 

Hvis innpasset realkompetanse erstatter ”Minst-x-av-y-emner/vekting”, valgfrie emner eller frie emnevalg og emnene ikke ligger i planen, er det ikke behov for å registrere mer i studentens utdanningsplan så lenge de eksterne resultatene som er lagt inn i planen er markert med riktig emnevalgstatus.

 

  1.  

Kontroller at realkompetansen som skal inngå, erstattede emner og registreringer som er gjort med hensyn til emnekombinasjoner samt antall studiepoeng kommer riktig fram i studentens utdanningsplan.

 

 

 

 

Utdanningsplan

Knapp:

- FS727.001 Utdanningsplan

- Kontrollér plan

  1.  

Merk: kan utføres før pkt. 3-5

 

Godkjenningssaken sluttføres. Omfanget av realkompetansen kan og skal ikke registreres i underbildet Omfang.

 

Status behandling settes til BEHANDLET, og dato for ferdigbehandling settes.

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Status behandling

- Ferdig behandlet (datofelt)

  1.  

Underlag til studenten som bekreftelse på innpassingen av godkjent realkompetanse kan skrives.

Kan produseres via brevmodulen i FS (se brukerhåndbok Personer og kursdokumentasjon).

 

 

Publisert 2. des. 2014 10:48 - Sist endret 26. sep. 2017 08:30