03 Innpassing av tidligere avlagt intern utdanning

Det er mulig å innpasse ett eller flere interne emner som en student har avlagt ved institusjonen tidligere (f.eks. om studenten har byttet studieprogram). De interne emnene kan innpasses ved å opprette godkjenningssak.

 

Oppgave

 

Bilde

Felt/Knapp

 1.  

Hvis institusjonen ønsker å opprette slike innpassinger som godkjenningssaker, benyttes sakstype INNPASS. Sakstatus settes til UBEHANDLET inntil behandling starter.

Når saken er klar for behandling settes sakstatus til BEHANDLES.

 

Legg inn verdier i relevante felt og informasjon i relevante tekstfelt. Dess bedre utfylt saken er, jo enklere blir den å spore opp igjen og det blir bedre utplukk i relevante rapporter.

 

OBS: Omfang (studiepoeng) skal ikke registreres i slike saker.

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Fnr

- Type sak

- Status behandling

- Øvrige relevante felt i bildet; Søkt dato, studieprogrammet innpassingssaken gjelder for (som studenten har studierett til), stedkode og saksbehandlerinitialer bør alltid fylles ut.

Journalnr og Merknad kan også fylles ut. Feltet Søknad er tilrettelagt for henting av tekst fra StudentWeb når slik funksjonalitet eventuelt kommer.

 1.  

Emner som skal innpasses legges inn i studentens utdanningsplan.

 

(Emnet vil automatisk bli sperret for sletting og endring.)

Bilde Utdanningsplan, underbilde Legg til emner (høyre side av bildet):

- Søk

- Grå pilknapp

 1.  

Emner knyttes til emnekombinasjonen de skal inngå i.

 

 

Undervisningstermin og vurderingstermin for emnet registreres.

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, midtre del av bildet:

Felt:

- Emnekombinasjon (umerket felt)

- Und.termin (2-delt felt)

- Eks.termin (2-delt-felt)

 1.  

Registrer informasjon om emnet:

 

 

- Registrer emnets emnevalgstatus.

- Registrer emnekategori hvis emnekategorier benyttes på vitnemål.

- Dersom hele emnets vekting ikke skal inngå i utdanningsplanen eller den endelige kvalifikasjonen (vitnemål), registreres den reelle vektingen som skal inngå.

- Registrer relevant merknad. Dersom godkjenningssak ikke er opprettet, er merknad spesielt viktig.

 

 

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, midtre del av bildet:

Felt:

- Emnevalgstatus

- Emnekategori (evt.)

 

- Vekting kval. (evt.)

 

Nevnte felt har funksjoner knyttet til kontroller i utdanningsplan og vitnemål.

- Merknad

 1.  

Hvis ett eller flere emner i en students utdanningsplan skal erstattes med innpassede interne emner, markeres disse emnene i planen som erstattet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdanningsplan, Redigér utdanningsplan:

 • Klikk på emnet som skal erstattes
   

Midtre del av bildet:

Felt:

- Erstattet av annet emne = J

- Det anbefales i tillegg å legge en beskrivelse av saken i merknadsfeltet.

Hvis eksterne resultater erstatter emne(r) som ikke ligger i studentens utdanningsplan og som har emnevalgstatus obligatorisk, så må det interne emnet manuelt legges inn i studentens utdanningsplan og deretter markeres som erstattet på samme måte som vist over.

 

Søk fram ønsket emne, og legg det inn i arbeidsområdet i midten av bildet ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av emnet underbildet Legg til emner på høyre side av utdanningsplanbildet.

 

Det registreres hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen emnet skal inngå i og at det er et obligatorisk emne.

I tillegg registreres eventuell emnekategori emnet skal inngå i på et framtidig vitnemål. Emnekombinasjon må fylles ut og emnevalgstatus bør fylles ut for at kontrollene i utdanningsplanen og gradsfangsten skal fungere.

 

 

Marker emnet som erstattet av annet emne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, underbilde Legg til emner (høyre side av bildet):

- Søk

- Grå pilknapp

 

Midtre del av bildet:

Felt:

- Emnekombinasjon

- Emnevalgstatus = O

- Øvrige relevante felt i bildet som Emnekategori (hvis det er i bruk ved institusjonen).

Alle feltene har funksjoner knyttet til kontroller i utdanningsplan og vitnemål.

 

Felt:

- Erstattet av annet emne = J

- Det anbefales i tillegg å legge en beskrivelse av saken i merknadsfeltet.

 

 

 

Hvis eksterne resultat(er) erstatter ”Minst-x-av-y-emner/vekting”, valgfrie emner eller frie emnevalg og emnene ikke ligger i planen, er det ikke behov for å registrere mer i studentens utdanningsplan så lenge de eksterne resultatene som er lagt inn i planen er markert med riktig emnevalgstatus.

 

 1.  

Kontroller at nye interne emner som skal inngå, erstattede emner og registreringer som er gjort med hensyn til emnekombinasjoner samt antall studiepoeng kommer riktig fram i studentens utdanningsplan.

 

 

 

 

Utdanningsplan

Knapp:

- FS727.001 Utdanningsplan

- Kontrollér plan

 1.  

Godkjenningssaken sluttføres.

 

Status behandling settes til BEHANDLET, og dato for ferdigbehandling settes.

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Status behandling

- Ferdig behandlet (datofelt)

 1.  

Underlag til studenten som bekreftelse på innpassingen kan skrives.

 

Kan produseres via brevmodulen i FS (se brukerhåndbok Personer og tilhørende kursdokumentasjon).

Publisert 26. nov. 2014 16:18 - Sist endret 29. nov. 2016 15:27