12 Omfangsvurdering av ekstern utdanning

En ekstern utdanning kan godkjennes til å tilsvare et visst omfang (studiepoeng) sammenlignet med norsk utdanning.

NB! Denne sakstypen kommer sjelden til anvendelse, siden godkjenningssaker i de alle fleste tilfeller fører til at ekstern utdanning skal innpasses i studentens utdanningsplan og behandles som en innpassingssak med sakstype INNPASS.

 

Oppgave

Felt

  1.  

Opprett ny godkjenningssak med sakstype ANNET og sakstatus UBEHANDLET inntil behandling starter.

Når saken er klar for behandling settes sakstatus til BEHANDLES.

 

 

 

 

Legg inn verdier i relevante felt og informasjon i relevante tekstfelt. Dess bedre utfylt sakene er, jo enklere blir de å spore opp igjen og det blir bedre utplukk i relevante rapporter.

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Fnr

- Type sak

- Status behandling

- Øvrige relevante felt i bildet; Søkt dato, studieprogrammet innpassingssaken gjelder for (som studenten har studierett til) dersom det er aktuelt, stedkode og saksbehandlerinitialer bør alltid fylles ut.

Journalnr og Merknad kan også fylles ut. Feltet Søknad er tilrettelagt for henting av tekst fra StudentWeb når slik funksjonalitet eventuelt kommer.

  1.  

Opprett eksternstudium og registrer eksternt lærested.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person Eksternstudium, øvre del

Felt:

- Fnr

- Institusjon; alle institusjoner som skal brukes i FS må være opprettet som felleskode*. Det er mulig å søke opp lærestedets institusjonsnr. ved å trykke på den grå knappen ved siden av institusjonsfeltet.

Merknad kan fylles ut.

  1.  

Knytt godkjenningssaken til sammen med eksternstudium. Én godkjenningssak kan knyttes til flere Eksternstudier.

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Eksternstudium

Felt:

- Inngår

  1.  

Eventuell grad eller andre eksterne resultater kan registreres i eksternstudiet dersom det er ønskelig. Se kap. 11, pkt. 5 for informasjon om framgangsmåte

Person Eksternstudium, underbilde Resultater.

  1.  

Når søknaden er ferdig behandlet, registreres informasjon om at den eksterne utdanningen er av et visst omfang (angitt i studiepoeng).

 

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Omfang:

Felt:

- Omfang totalt (2-delt felt)

 

OBS: Omfang Lånekassen skal ikke registreres i slike typer saker.

  1.  

Status behandling settes til BEHANDLET, og dato for ferdigbehandling settes.

 

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Status behandling

- Ferdig behandlet (datofelt)

  1.  

Underlag til studenten som bekreftelse på vedtaket må skrives.

Kan produseres via brevmodulen i FS (se brukerhåndbok Personer og tilhørende kursdokumentasjon).

 

*Dersom institusjonen ikke finnes i institusjonstabellen i FS må den opprettes. Dette gjøres ved å be din FS-superbruker be om å få opprettet en institusjonskode for stedet. Dette gjøres via en rutine på nett, https://nettskjema.no/a/59124.html

Publisert 1. des. 2014 15:44