04 Kontakt- og reservasjonsregisteret

FS er koblet til Kontakt- og reservasjonsregisteret. Kontakt- og reservasjonsregisteret inneholder informasjon som gjør det mulig for offentlige virksomheter å kommunisere med borgerne digitalt. Registeret inneholder e-postadresse og mobiltelefonnummer, samt eventuell adresse til personens digitale postkasse. Dersom en person har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, er det også registrert her.

Studentweb og Søknadsweb henter opplysninger fra Kontakt- og reservasjonsregisteret

FS forsøker å hente opplysninger fra Kontakt- og reservasjonsregisteret når en søker registrerer seg i Søknadsweb, og ved semesterregistrering i Studentweb. Dersom opplysningene er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret, kan ikke mobilnummer eller e-postadresse lenger oppdateres i Studentweb eller Søknadsweb, men brukeren får en lenke til norge.no, der de får tilgang til å endre opplysningene direkte i kontakt- og reservasjonsregisteret.

Kontakt- og reservasjonsregisteret i bilder i FS-klienten

Alle steder hvor mobiltelefonnummer og privat e-postadresse kan redigeres i FS-klienten, bortsett fra i etterutdanningsmodulen, vises det et lite ikon som representerer koblingen mot kontakt- og reservasjonsregisteret. Dersom informasjonen ikke er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret, er ikonet grått og e-postadressen eller telefonnummeret kan redigeres i FS-klienten.

Knapp for å hente opplysninger fra korr

Dersom du trykker på oppdateringsknappen ved siden av ikonet, hentes informasjonen inn fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. Ikonet blir da grønt, og feltet får grå bakgrunn, og kan ikke redigeres.

Holder du muspekeren over oppdateringsknappen, ser du når informasjonen sist ble oppdatert i Kontakt- og reservasjonsregisteret, og når den sist ble verifisert av brukeren.

Den samme informasjonen får du hvis du trykker på oppdaterknappen for en person som har fått informasjon hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Oppdatering mot Kontakt- og reservasjonsregisteret er tilgjengelig i følgende bilder:

Publisert 13. feb. 2018 13:12 - Sist endret 28. mars 2022 16:19