01 Vise kontaktinformasjon for en person

Det er laget en generell dialog for å hente opp kontaktopplysninger for en gitt person. Denne dialogen er tilgjengelig fra de fleste bilder og rapporter som inneholder personopplysninger, og kan nås på følgende tre måter:

  • Marker personen du vil hente fram opplysninger for, og tast Ctrl + I
  • Bruk knappen Vis kontaktopplysninger i verktøylinjen
  • Høyreklikk på personen det gjelder og velg Kontaktinformasjon fra menyen

Dialogen kontaktinformasjon

I denne dialogen vises kontaktopplysninger som er registert på en person forskjellige steder i FS. Opplysningene kan ikke redigeres her, men det er mulig å oppdatere ekstern, e-postadresse mot kontakt- og reservasjonsregisteret, og telefonnumre kan redigeres ved å trykke på knappen Redigér telefonnr.

Knappen Send e-post åpner rutinen FS214.001 Send e-post for denne personen. Knappen Send SMS (vises bare hvis SMS-utsending er satt opp for institusjonen og innlogget bruker har tilgang til å sende SMS) åpner rutinen FS214.002 Send SMS for denne personen.

Publisert 26. jan. 2018 08:42 - Sist endret 28. mars 2022 17:21