2.2 Min profil

"Bruk internasjonalt format" gir mulighet for å legge inn adresseland.

"Jeg har ikke gateadresse" tillater at feltet er tomt.

Om det tillates endring av registrert statsborgerskap via profilsiden, styres av

 

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Når innlogget søker har norsk fødselsnummer, henter Søknadsweb e-post og mobilnummer fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR). Endringer er da ikke tilgjengelig via Søknadsweb, og må evt. utføres i KORR. Søkere som ikke har registrert data i KORR må registrere direkte i Søknadsweb (feltene for dette vises da fram). Det samme gjelder for utenlandske søkere.

I tilfeller der søker med norsk fnr. ikke har data i KORR er utfylling e-post obligatorisk, og man kan kreve at mobilnummer oppgis ved å skru på denne egenskapen:

Generell studiekompetanse

Informasjon om registrert generell studiekompetanse.  Når søker logger seg inn gjøres automatisk et oppslag mot Samordna opptak for å sjekke om søker er registrert med GSK.  Grunnen til at man ønsker å vise dette, kan være at man har instruert søker til å sjekke om institusjonen har registrert GSK, slik at man i enkelte tilfeller (f.eks enkeltemneopptak) da heller kan la søker registrere seg direkte i studentweb, isteden for å levere inn en søknad.

Hvorvidt  status for GSK skal vises fram i profilen kan skrus av/på med disse to egenskapene. 

 

Andre krav

Av samme grunn som visning av registrert GSK, er det mulig å vise fram til søker hvilken status institusjonen har registrert på vedkommende for utvalgte fagkrav.

 

Skru av/på funksjonen med modulegenskapen VISKRAVELT.

Hvis VISKRAVPOS er = J vises bare status for beståtte kravelement

Man må ta stilling til hvilke krav som ønskes framvist. Ettersom dette vises fram før man vet hvilket opptak det skal søkes på, gjelder innstillingen for alle søkere. I bildet Kravelement angir man hvorvidt status for dette kravet skal vises fram. Default er Publisér = N.

Man kan legge til egen tekst som skal vises (kommer da etter hardkodet innledning "Du oppfyller kravet / Du oppfyller ikke kravet" ). Hvis ingen tekst er angitt, vises navnet på kravelemetet.

Det vises bestått der søker har J for gyldig fagkrav i sin Personkompetense. Det vises ikke-bestått der søker har N i for fagkravet eller ingen forekomst i det hele tatt.

 

Realkompetanse

Om søker kan angi at søknaden er på bakgrunn av realkompetanse styres av modulkode Personinfo, egenskap:

"Les mer om realkompetanse" inneholder Url til den side institusjonen måtte ønske, og angis i Personinfo, egenskap:

Målform

Målformen søkeren registreres med i FS settes etter hvilket språk/målform søkeren har valgt i nettleseren sin ved oppretting av søkerprofil i Søknadsweb.

Publisert 4. mai 2017 12:33 - Sist endret 28. mars 2022 14:17