02 Person eksternstudium

Opplysninger om ekstern utdanning som studentene avlegger, registreres i bildet Person Eksternstudium med underbilder.