English version of this page

Produkter og tjenester

Produktet FS

Studentinformasjonssystemet FS - Felles studentsystem har vært et nav i norsk høyere utdanning siden 1996.  

FS gjør det mulig å utdanne Norge gjennom å forvalte, foredle og formidle prosesser og data innen områdene studieplanlegging, studiegjennomføring, studentoppfølging og resultat og kvalifikasjoner, samt opptak. Studenter, studieadministrativt og vitenskapelig ansatte, samt utviklere, bruker FS.

Sikt - Kunnskapsektorens tjenesteleverandør utvikler og forvalter FS. 36 virksomheter i universitets- og høyskolesektoren i Norge bruker FS.

 

 

Som produkt består FS av:

Kan vår virksomhet bruke FS?

FS er et studentinformasjonssystem med primær målgruppe innen universitets- og høyskolesektoren. Løsningen utvikles av Sikt og er brukerfinansiert. 

Se hvilke virksomheter som bruker FS i dag.

Utviklingsstrategi, prosjekter og samarbeid

FS har som mål å være innovativ, brukersentrert, standardisert, tilpasningsdyktig og transparent i både utvikling og i de samarbeid vi inngår i.