Planlagt nedetid

Fra tid til annen er det behov for nedetid på systemene. Dette skjer som oftest ifm oppgraderinger. På denne siden finner du alle planlagte nedetider.

Planlagt nedetid

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

Dato for oppgradering Tidspunkt for nedetid Beskrivelse Dato varslet VPD-base
4. oktober 20:00 - 21:00 Oppgraderingen tar ca. 1 time Flis8.2.2. Klient 8.2.6 kommer umiddelbart etter oppgradering av basen. 11.9.2019

FS01PRD

 

3. oktober 19:00 - 21:00 Oppgraderingen tar ca. 1 time pr base, og tas i rekkefølge som i siste kolonne. Flis8.2.2. Klient 8.2.6 kommer umiddelbart etter oppgradering av basen. 11.9.2019

FS02PRD

FS06PRD

2. oktober 19:00 - 21:00 Oppgraderingen tar ca. 1 time pr base, og tas i rekkefølge som i siste kolonne. Flis8.2.2. Klient 8.2.6 kommer umiddelbart etter oppgradering av basen. 11.9.2019

FS03PRD

FS04PRD

1. oktober 19:00 - 21:00 Oppgraderingen tar ca. 1 time pr base, og tas i rekkefølge som i siste kolonne. Flis8.2.2. Klient 8.2.6 kommer umiddelbart etter oppgradering av basen. 11.9.2019

FS07PRD

FS05PRD

 

30. september 20:00 - 21:00 Oppgraderingen tar ca. 1 time Flis8.2.2. Klient 8.2.6 kommer umiddelbart etter oppgradering av basen. 11.9.2019 FS08PRD
19. september

16:00(18. sep) - 08:00 (23.sep).

Siden 02 basen skal klones samtidig vil den tas ned onsdag kl 16:00 og være tilgjengelig igjen fra mandag morgen.

Kloning + Flis8.2.2. Klient 8.2.6 kommer umiddelbart etter oppgradering av basen   FS02DMO
19. september

20:00(18.sep)-2400

Flis8.2.2. Klient 8.2.6 kommer umiddelbart etter oppgradering av basen. 11.9.2019

FS06DMO

 

18. september 20:00(17.sep)-2400 Flis8.2.2. Klient 8.2.6 kommer umiddelbart etter oppgradering av basen. 11.9.2019

FS03DMO

FS04DMO

FS07DMO

17. september 20:00(16.sep)-2400 Flis8.2.2. Klient 8.2.6 kommer umiddelbart etter oppgradering av basen. 11.9.2019

FS01DMO

FS08DMO

FS05DMO

11. September 17.00-23.00 Nedetid Tableau server 5.9.2019  

Restart av demobasene

Restart av alle demobaser gjøres en gang hver måned, første lørdag i måneden mellom kl. 05.00 og 06.00 og tar 15 min.

Kloning av FS PROD til FS DEMO

Institusjonene får to FS-kloninger (kopier) av produksjonsbasen til demobasen årlig, en på våren og en på høsten. Kloningen kan for eksempel brukes til testing og klargjøring av databasen for neste semester. Prodbasene får ingen nedetid ifm dette, men demobasene får noe nedetid.

Tidspunkter for kloning

Kloning

Tidspunkt

Merknader

Kopiering av prod til demo på våren

Siste uken i mars

Hvis denne kommer ved påske flyttes denne en uke frem eller tilbake avhengig av påsken.

Kopiering av prod til demo på høsten

Fra 15. oktober

 

 

Publisert 15. aug. 2019 15:54 - Sist endret 13. sep. 2019 11:43