Planlagt nedetid

Fra tid til annen er det behov for nedetid på systemene. Dette skjer som oftest ifm oppgraderinger. På denne siden finner du alle planlagte nedetider.

Planlagt nedetid

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

Dato for oppgradering Tidspunkt for nedetid Beskrivelse Dato varslet VPD-base
04/05/21 16.30-23.00 Oppgradere Tabelau server (https://rapport-dv.uhad.no/)    
07/05/21 16:00-17:00 Flis 8.3.1 06/05/21

FS04DMO

07/05/21 17:00-18:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS05DMO
12/05/21 12:00-13:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS01DMO
12/05/21 13:00-14:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS07DMO
12/05/21 14:00-15:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS08DMO
12/05/21 15:00-16:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FSBOTTSA
14/05/21 12:00-13:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS02DMO
14/05/21 13:00-14:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS03DMO
14/05/21 14:00-15:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS06DMO
22/05/21 14:00-15:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS04PRD
22/05/21 15:00-16:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS05PRD
22/05/21 16:00-17:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS07PRD
22/05/21 17:00-18:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS08PRD
23/05/21 14:00-15:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS01PRD
23/05/21 15:00-16:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS02PRD
23/05/21 16:00-17:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS03PRD
23/05/21 17:00-18:00 Flis 8.3.1 06/05/21 FS06PRD
28/05/21 20:00-01:00 Oppgradering til oracle 19 04/05/21 FS01-08PRD (Alle baser)

28/06/21

 

20:00-23:00 Oppgradering til oracle 19 24/06/21 FINKPRD
(Håndterer autentisering for integrasjonstjenestene)
24/8/21 15:30-16:00 Tableau server(https://rapport-dv.uhad.no/) tas ned for oppgradering med hensyn på WDC    


Restart av demobasene

Restart av alle demobaser gjøres en gang hver måned, første lørdag i måneden mellom kl. 05.00 og 06.00 og tar 15 min.

Kloning av FS PROD til FS DEMO

Institusjonene får to FS-kloninger (kopier) av produksjonsbasen til demobasen årlig, en på våren og en på høsten. Kloningen kan for eksempel brukes til testing og klargjøring av databasen for neste semester. Prodbasene får ingen nedetid ifm dette, men demobasene får noe nedetid.
 

Kloning Vår 2021

Demobasene oppgraderes samtidig til oracle 19

Database dato ned fra klokkeslett fra dato til klokkeslett til
FS01 12/04/21 17:00 14/04/21 07:00
FS02 13/04/21 17:00 15/04/21 07:00
FS03 14/04/21 17:00 16/04/21 07:00
FS04 15/04/21 17:00 17/04/21 07:00
FS05 19/04/21 17:00 21/04/21 07:00
FS06 20/04/21 17:00 22/04/21 07:00
FS07 21/04/21 17:00 23/04/21 07:00
FS08 22/04/21 17:00 24/04/21 07:00

 

 

Kloning Høst 2021

Database dato ned fra klokkeslett fra dato til klokkeslett til

FS01

18.10.2021

17:00

20.10.2021

09:00

FS08

19.10.2021

17:00

21.10.2021

09:00

FS05

20.10.2021

17:00

22.10.2021

09:00

FS03

22.10.2021

17:00

25.10.2021

09:00

FS02

25.10.2021

17:00

27.10.2021

09:00

FS04

26.10.2021

17:00

28.10.2021

09:00

FS06

27.10.2021

17:00

29.10.2021

09:00

FS07

29.10.2021

16:00

01.11.2021

12:00

 

Standard tidsplan for kloning

Kloning

Tidspunkt

Merknader

Kopiering av prod til demo på våren

Siste uken i mars

Hvis denne kommer ved påske flyttes denne en uke frem eller tilbake avhengig av påsken.

Kopiering av prod til demo på høsten

Fra 15. oktober

 
Publisert 15. aug. 2019 15:54 - Sist endret 31. aug. 2021 09:41