Planlagt nedetid

Fra tid til annen er det behov for nedetid på systemene. Dette skjer som oftest ifm oppgraderinger. På denne siden finner du alle planlagte nedetider.

Planlagt nedetid

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

Dato for oppgradering Tidspunkt for nedetid Beskrivelse Dato varslet VPD-base
6.10 Etter klokken 16 Tableau server tas ned for oppgradering til versjon 2020.3    
27.10 10-13 Sikkerhetspatch og Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 16.10 FS01-04DMO
28.10 10-13 Sikkerhetspatch og Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 16.10 FS05-08DMO
28.10 10:00-11:30 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS01DMO
28.10 11:30-13:00 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS05DMO
28.10 13:00-14:30 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS07DMO
29.10 10:00-11:30 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS06DMO
29.10 11:30-13:00 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS08DMO
30.10 10:00-11:30 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS02DMO
30.10 11:30-13:00 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS03DMO
30.10 13:00-14:30 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS04DMO
3.11 (UTSATT) 18-21 Sikkerhetspatch og Red Hat Enterprise Linux (RHEL)  16.10 FS01-04PRD
4.11  18-21 Sikkerhetspatch (UTSATT) og Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 16.10 FS05-08PRD
4.11 19:00-20:30 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS02PRD
4.11 20:30-22:00 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS03PRD
4.11 22:00-23:30 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS04PRD
5.11 19:00-20:30 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS01PRD
5.11 20:30-22:00 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS05PRD
5.11 22:00-23:30 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS07PRD
6.11 20:30-22:00 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS06PRD
6.11 22:00-23:30 FLIS07+Klient 8.2.13 16.10 FS08PRD

Restart av demobasene

Restart av alle demobaser gjøres en gang hver måned, første lørdag i måneden mellom kl. 05.00 og 06.00 og tar 15 min.

Kloning av FS PROD til FS DEMO

Institusjonene får to FS-kloninger (kopier) av produksjonsbasen til demobasen årlig, en på våren og en på høsten. Kloningen kan for eksempel brukes til testing og klargjøring av databasen for neste semester. Prodbasene får ingen nedetid ifm dette, men demobasene får noe nedetid.

Kloning Høst 2020

FS03 tas ned 4/9 fra 11:00 til 7/9 14:00 med kloning FS03PRD den 5/9

FS04 tas ned 14/9 fra 12:00 til 17/9 8:00 med kloning FS04PRD den 15/9 kl 15:00

FS01 tas ned 17/9 fra 11:00 til 21/9 8:00 med kloning FS01PRD den 18/9 kl 08:00

FS07 tas ned 20/9 fra 14:00 til 24/9 08:00 med kloning FS07PRD den 21/9 kl 17:00

FS02 tas ned 29/10 fra 15:00 til 2/11 10:00 med kloning FS02PRD den 30/10 kl 21:00

FS05 tas ned 21/10 fra 12:00 til 23/10 13:00 med kloning FS05PRD den 22/10 kl 09:00

FS06 tas ned 23/10 fra 10:00 til 26/10 08:00 med kloning FS06PRD den 24/10 kl 12:00

FS08 tas ned 27/10 fra 11:00 til 30/10 09:00 med kloning FS08PRD den 27/10 kl 21:00

Kloning

Tidspunkt

Merknader

Kopiering av prod til demo på våren

Siste uken i mars

Hvis denne kommer ved påske flyttes denne en uke frem eller tilbake avhengig av påsken.

Kopiering av prod til demo på høsten

Fra 15. oktober

 

 

Publisert 15. aug. 2019 15:54 - Sist endret 4. nov. 2020 14:57