Planlagt nedetid

Fra tid til annen er det behov for nedetid på systemene. Dette skjer som oftest ifm oppgraderinger. På denne siden finner du alle planlagte nedetider.

Planlagt nedetid

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

Dato for oppgradering Tidspunkt for nedetid Beskrivelse Dato varslet VPD-base
4.5 16.30-23.00 Oppgradere Tabelau server (https://rapport-dv.uhad.no/)    
7.5 16:00-17:00 Flis 8.3.1 6.5

FS04DMO

7.5 17:00-18:00 Flis 8.3.1 6.5 FS05DMO
12.5 12:00-13:00 Flis 8.3.1 6.5 FS01DMO
12.5 13:00-14:00 Flis 8.3.1 6.5 FS07DMO
12.5 14:00-15:00 Flis 8.3.1 6.5 FS08DMO
12.5 15:00-16:00 Flis 8.3.1 6.5 FSBOTTSA
14.5 12:00-13:00 Flis 8.3.1 6.5 FS02DMO
14.5 13:00-14:00 Flis 8.3.1 6.5 FS03DMO
14.5 14:00-15:00 Flis 8.3.1 6.5 FS06DMO
22.5 14:00-15:00 Flis 8.3.1 6.5 FS04PRD
22.5 15:00-16:00 Flis 8.3.1 6.5 FS05PRD
22.5 16:00-17:00 Flis 8.3.1 6.5 FS07PRD
22.5 17:00-18:00 Flis 8.3.1 6.5 FS08PRD
23.5 14:00-15:00 Flis 8.3.1 6.5 FS01PRD
23.5 15:00-16:00 Flis 8.3.1 6.5 FS02PRD
23.5 16:00-17:00 Flis 8.3.1 6.5 FS03PRD
23.5 17:00-18:00 Flis 8.3.1 6.5 FS06PRD
28.5 20:00-01:00 Oppgradering til oracle 19 4.5 FS01-08PRD (Alle baser)

16.6

OBS! UTSATT - nytt tidspunkt blir publisert når det er klart

20.:00-23:00  Oppgradering til oracle 19 14.6 FINKPRD
Dvs at dette medfører til nedetid for en rekke FSWS-tjenester
         
         

Restart av demobasene

Restart av alle demobaser gjøres en gang hver måned, første lørdag i måneden mellom kl. 05.00 og 06.00 og tar 15 min.

Kloning av FS PROD til FS DEMO

Institusjonene får to FS-kloninger (kopier) av produksjonsbasen til demobasen årlig, en på våren og en på høsten. Kloningen kan for eksempel brukes til testing og klargjøring av databasen for neste semester. Prodbasene får ingen nedetid ifm dette, men demobasene får noe nedetid.
 

Kloning Vår 2021

Demobasene oppgraderes samtidig til oracle 19

FS01 tas ned 12/4 fra 17:00 til 14/4 07:00 med kloning FS01PRD den 13/4

FS02 tas ned 13/4 fra 17:00 til 15/4 07:00 med kloning FS02PRD den 14/4

FS03 tas ned 14/4 fra 17:00 til 16/4 07:00 med kloning FS03PRD den 15/4

FS04 tas ned 15/4 fra 17:00 til 17/4 07:00 med kloning FS04PRD den 16/4

FS05 tas ned 19/4 fra 17:00 til 21/4 07:00 med kloning FS05PRD den 20/4

FS06 tas ned 20/4 fra 17:00 til 22/4 07:00 med kloning FS06PRD den 21/4

FS07 tas ned 21/4 fra 17:00 til 23/4 07:00 med kloning FS07PRD den 22/4

FS08 tas ned 22/4 fra 17:00 til 24/4 07:00 med kloning FS08PRD den 23/4

 

Kloning Høst 2021

 

Kloning

Tidspunkt

Merknader

Kopiering av prod til demo på våren

Siste uken i mars

Hvis denne kommer ved påske flyttes denne en uke frem eller tilbake avhengig av påsken.

Kopiering av prod til demo på høsten

Fra 15. oktober

 

 

Publisert 15. aug. 2019 15:54 - Sist endret 16. juni 2021 12:24