Internasjonale samarbeid

Våre utviklere og teknologer deltar i nasjonale og internasjonale samarbeid for digitalisering, først og fremst for universitets- og høyskolesektoren, men også innen identifisering og generell infrastruktur. Les om internasjonal aktivitet og samarbeid i Sikt

Europeisk felles infrastruktur

EDSSI - European digital student service infrastructure

EDSSI er et prosjekt som konsoliderer og integrerer eksisterende infrastruktur og digitale initiativer i EU. Infrastrukturen skal understøtte studentmobiltet i Erasmusprogrammet, men også utveksling av studentdata og resultater generelt. 

 

EMREX

Nettverk som gir medlemsinstitusjonenes studenter mulighet til å hente ut egne resultater og dele disse med utdanningsinstitusjoner og arbeidsgiver på tvers av landegrenser. FS har vært med i nettverket siden begynnelsen.

EWP  - Erasmus without paper 

Er et sett med standarder og prosedyrer som skal understøtte studentutveksling innen Erasmusprogrammet

DigiNet - Digital innovations in credencial evaluation

FS/Sikt sitter styringsgruppen for Erasmus+ prosjektet DigiNet som representant fra EMREX. Prosjektet har som formål å implementere effektive og transparente digitaliseringsstrategier for evaluering av resultater og kvalifikasjoner ved å automatisere og standardisere godkjenningsprosesser for utdanning.

EUNIS

EUNIS  - European university information systems er en samarbeidsorganisasjon som hjelper medlemmene med digital utvikling gjennom samarbeid og erfaringsutveksling.

Vi deltar spesielt inn i interessegruppen for studentmobilitet (SIG Student Mobility). Deler av arbeidet rundt resultatutveksling via EMREX og ELMO-standarden gjøres opp mot EUNIS.

Andre internasjonale nettverk

Groningen Declaration Network

FS er medlem i GDN-nettverket for resultatutveksling. Nettverket har som formål å sikre studenters og borgeres rett til dataportabilitet når det kommer til utdanningsresultater og kvalifikasjoner. 

 

Nordforum

Nordforum er et uformelt samarbeid mellom utviklere og tilbydere av nasjonale studentinformasjonssystemer i Norden, Baltikum og Nederland. Forumets formål er å lære av hverandre via idé- og erfaringsutveksling, og bygger på en antagelse om at deltagerlandende har lignende juridiske, utdanningsmessige og samfunnsmessige strukturer