FS-kontakt

Hva er FS-kontakten?

Alle FS-virksomheter skal ha ett kontaktpunkt for Sikt. Kontaktpunktet er fortrinnsvis en e-postadresse lokalt ved FS-virksomheten hvor aktuelle deltagere vedlikeholdes av institusjonen selv. Kontaktpunktet kalles FS-kontakt.

FS-kontakten skal koordinere mellom Sikt og egen organisasjon, og sørge for forankring av FS i egen organisasjon. 

FS-kontaktforum

FS-kontaktforum er en erfaringsutvekslingsarena for FS-kontaktene, og en møtearena mellom FS-kontaktene og Sikt. 

FS-kontaktforum avvikles 1-2 ganger i året på sirkulasjon mellom FS-institusjonene. Kontaktforum avvikles som regel som et kortere digitalt møte om høsten, og som et lengre fysisk seminar om våren. 

Ingen arrangementer for øyeblikket

Domenegrupper

En domenegruppe er en arbeidsgruppe med representanter fra sektor som bistår Sikt sitt arbeid innenfor et domene. Domenegruppene er under etablering høsten 2022.

FS Brukerforum

Brukerforum arrangeres ca. annethvert år, fortrinnsvis som del av Sikt-konferanse med andre aktuelle produkter og tjenester for universitets- og høyskolesektoren.

Ingen arrangementer for øyeblikket