FS-kontakt

Hva er FS-kontakten?

Alle virksomheter har oppnevnt en person som er kontaktperson overfor Sikt. Kontaktpersonen skal koordinere mellom Sikt og egen organisasjon, og sørge for forankring av FS i egen organisasjon. Kontaktpersonen benyttes til høring og andre henvendelser som angår FS ved virksomheten.

FS-kontaktforum

FS-kontaktforum er en erfaringsutvekslingsarena for FS-kontaktene, og en møtearena mellom FS-kontaktene og Sikt. 

Fs-kontaktforum avvikles 1-2 ganger i året.

Ingen arrangementer for øyeblikket

Domenegrupper

En domenegruppe er en arbeidsgruppe med representanter fra sektor som bistår Sikt sitt arbeid innenfor et domene. Domenegruppene er under etablering høsten 2022.

FS Brukerforum

Brukerforum arrangeres ca. annethvert år, fortrinnsvis som del av Sikt-konferanse med andre aktuelle produkter og tjenester for universitets- og høyskolesektoren.

Ingen arrangementer for øyeblikket