Felles studentsystem (FS)

FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler utviklet av CERES.

FS er i bruk ved 36 utdanningsinstitusjoner i Norge.