print logo

Felles studentsystem (FS)

FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. Pr. 1.1.2017 er systemet i bruk ved 38 utdanningsinstitusjoner i Norge.

 

Aktiviteter

30 mars
09:00, Ceres, Fridtjof Nansens vei 19, Møterom: Ganymede
20 apr.
10:00, Møterom Ganymede, CERES, Fridtjof Nansens vei 19