print logo

Forsiden

FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. Pr. 1.1.2014 er systemet i bruk ved 51 utdanningsinstitusjoner i Norge.

 

RUST i produksjon!

FS-Kontaktforum

Velkommen til Trondheim 30. og 31. oktober!

Se program for forumet

Superbrukerkurs

Høstens superbrukerkurs er i gang.

I tillegg til superbrukerkurs, er det mulig å kjøpe kurs som er spesielt tilrettelagt for bestilleren. Prisoversikt finner du her

Kontakt fs-support@usit.uio.no for ytterligere informasjon.

Vi minner også om FS-kurs på nett og om diskusjonsforumet, der dere kan legge ut saker som dere ønsker å få belyst eller trenger hjelp til å løse et konkret problem.

 

 

GAUS - søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier er klar til bruk!

 

Hvordan komme i gang ved din institusjon?

Logg på