print logo

Felles studentsystem (FS)

FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. Pr. 1.1.2017 er systemet i bruk ved 40 utdanningsinstitusjoner i Norge.

 

FS-Planleggingsgruppemøte 25.-26. januar

Sted: CERES, Fridtjof Nansens vei 19, Oslo

Aktiviteter

25 jan.
10:00, FSAT, Fridtjof Nansens vei 19, Oslo
26 jan.
FSAT, Fridtjof Nansens vei 19, Oslo
30 jan.