print logo

Forsiden

FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. Pr. 1.1.2014 er systemet i bruk ved 51 utdanningsinstitusjoner i Norge.

 

Resultatutveksling er i gang!

'

 

 

 

Mandag 17. november var det felles oppstart for alle FS-institusjonene med bruk av Resultatutveksling.

Forutsatt at studenten har samtykket, vil tjenesten hente beståtte vurderingsresultater og kvalifikasjoner studenten har oppnådd i Norge. Ingen FS-institusjoner har reservert seg mot å eksportere data fra sin institusjon. Det betyr i praksis at all norsk utdanning, bortsett fra for Handelshøyskolen BI, kan eksporteres til den institusjonen studenten ønsker å studere ved.

36 institusjoner har aktivt sagt at de vil benytte seg av tjenesten i denne omgang.

FSAT håper og tror at tjenesten vil spare mange papirsøknader og manuelle registreringer av opptaks- og godkjenningssaker når den tas i bruk.

 

Superbrukerkurs

Høstens superbrukerkurs er nå avviklet. Tilbud om nye kurs for våren 2015 vil bli lagt ut når datoene er avklart.

I tillegg til superbrukerkurs, er det mulig å kjøpe kurs som er spesielt tilrettelagt for bestilleren. Prisoversikt finner du her

Kontakt fs-support@usit.uio.no.no for ytterligere informasjon.

Vi minner også om FS-kurs på nett og om diskusjonsforumet, der dere kan legge ut saker som dere ønsker å få belyst eller trenger hjelp til å løse et konkret problem.

Ny FS-innlogging

Logg inn

Aktiviteter

27. jan. 2015 10:00 - 28. jan. 2015 16:00, NTNU VIDERE Legg til i kalender
4. feb. 2015 10:00 - 5. feb. 2015 15:00, HiOA og NMH, Oslo Legg til i kalender
4. mar. 2015 10:00 - 5. mar. 2015 15:00, Universitetet i Bergen Legg til i kalender
16. mar. 2015 10:00 - 15:00, FSAT, Forskningsveien 3 b Legg til i kalender