Felles studentsystem (FS)

FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. FS utvikles og forvaltes av Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan (tidl. CERES).

FS er i bruk ved 36 utdanningsinstitusjoner i Norge.

 


Aktuelt

Mer ...

Driftsmeldinger

For FS og tilgrensende systemer

Gå til driftsmeldinger

 

FS-innlogging

Logg inn

Veiledning for pålogging


Aktiviteter

22 mars
10:00, Nett

Hvilke rettigheter får man med innføringen av GDPR og hvilke konsekvenser får disse rettighetene for utdanningsinstitusjonene?