Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Det er utarbeidet en felles mal for vitnemål på bachelor- og masternivå. Det foregår også et arbeid for å tilpasse malen til bruk for vitnemål på ph.d.-nivå.

Vitnemål

Vitnemålet omfatter en tittelside for vitnemålet, generell informasjon om graden, spesifikk informasjon om studieprogrammet som kandidaten har gjennomført, samt grunnlaget for tildelingen av graden og kandidatens prestasjoner.

Brukerdokumentasjon (leserbegrenset)

Vitnemålstillegg - Diploma supplement (DS)

Alle norske institusjoner er etter loven pålagt å utstede Diploma Supplement. Tillegget skal følge vitnemålet og er kun gyldig sammen med dette. Les mer om Vitnemålstillegg - Diploma supplement (DS).

Arbeidsgruppe

I forbindelse med implementeringen i FS ble det nedsatt en mindre arbeidsgruppe i regi av UHR som skulle håndtere problemstillinger som oppstod underveis. Gruppen er formelt nedlagt, men spørsmål kan sendes til fs-support@fsat.no. Les mer om arbeidsgruppen.

Publisert 28. okt. 2013 10:22 - Sist endret 28. mars 2022 11:05