02 Min profil

Siden Min profil viser all informasjon om fagpersonen selv som finnes i Fagpersonweb.

For å komme til denne siden, henter du fram personmenyen ved å klikke på navnet ditt øverst i høyre hjørne, og velger så Min profil.

Personmenyen
Personmenyen

Øvre del av siden

På øvre del av siden, kan fagpersonen se hvilken kontaktinformasjon som er registrert om ham, samt endre målform og privat e-postadresse.

Min profil
Min profil

Arbeidssted

Det som er registrert i feltet Arbeidssted i Fagperson samlebilde eller Person / Fagperson. Hvis dette feltet er tomt, hentes i stedet navnet på stedet som er registrert på Sted ansatt i Fagperson samlebilde eller Person / Fagperson.

Telefon

Telefonnummer av typen ARB hvis det er satt for fagpersonen i bildet Persontelefon i FS-klienten. Hvis dette telefonnummeret ikke finnes, vises telefonnummeret angitt i Sted samlebilde for sted oppgitt i feltet Sted ansatt for fagpersonen i FS.

E-postadresse fra institusjonen

Det som er registrert i feltet Epost i Fagperson samlebilde eller Person / Fagperson.

Privat e-postadresse

Det som er registrert i feltet Epost-ekstern i Fagperson samlebilde. Fagpersonen kan endre denne selv dersom han ønsker det. Hvis det ikke er registrert noen institusjonse-postadresse, blir den private adressen brukt som avsenderadresse når fagpersonen sender e-post fra Fagpersonweb.

Målform/språk

Viser målform for fagperson dersom det er valgt. Målform hentes fra feltet Skal tilskrives på i bildet Person / Student. Fagpersonen kan selv endre målform. Dette feltet styrer også hvilken målform som blir forhåndsvalgt i Fagpersonweb ved neste gangs pålogging.

Fanen Mine roller

Fanen Mine roller
Fanen Mine roller

I fanen Mine roller vises alle fagpersonens roller i Fagpersonweb. I utgangspunktet vises roller som er aktive i inneværende termin. Hvis mer enn én termin er aktiv på samme tid, må fagpersonen velge én av dem. Der er også mulig å hente fram historikk ved å velge en tidligere termin, og fagpersonen kan også vise terminer inntil ett år fram i tid. I fanen vises alle roller som er angitt i underbildet Personrolle i Fagperson samlebilde, bortsett fra stedroller på et lavere nivå en institusjonen. I tillegg vises kontaktpersonroller angitt i fanen Kontaktperson i Sted samlebilde, samt sensuroppdrag.

Det er mulig å velge mellom de forskjellige rolletypene i filteret.

Sensuroppdrag

For sensuroppdrag har mer informasjon enn de andre rollene. I lista vises nøkkelinformasjon om eksamen, sensurfrist, navn på kommisjon og eventuelt informasjon om hvilket digitalt sensursystem som skal benyttes.

Sensuroppdrag
Sensuroppdrag

Ved å klikke på kommisjonsnavnet får fagpersonen opp navn og kontaktinformasjon til kommisjonsmedlemmene.

Kommisjon
Kommisjon

Fanen Min veiledning

Fanen Min veiledning
Fanen Min veiledning

I denne fanen vises informasjon om studenter fagpersonen har et veiledningsforhold til. Alle veiledningsforhold som er registrert i underbildet Veiledn i Student samlebilde, i underbildet Studentveiledning i Student undervisning samlebilde, samt praksisveiledning som er registrert i underbildet Veiledningspraksis i Undervisningsaktivitet samlebilde, vises fram her. Fagpersonen kan se navn og eventuelt bilde av studenten med lenke til studentsiden, veilederkategori, tidsrom for veiledningsforholdet og hvilket studieprogram eller hvilken undervisnignsaktivitet veiledningsforholdet er knyttet til.

Fagpersonen kan også oppsøke historikk ved å velge en tidligere termin i filteret.

Fanen E-post

Fanen e-post
Fanen E-post

I denne fanen vises all e-post fagpersonen har sendt fra Fagpersonweb. Klikk på Se innhold for å åpne en popup med e-postens innhold.

Publisert 5. des. 2016 15:36 - Sist endret 13. mars 2018 10:10