04 UHR – Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

En arbeidsgruppe under UHR har utarbeidet forslag til felles maler/harmonisering av malene for norske vitnemål og vitnemålstillegg, http://www.uhr.no/documents/Kort_versjon_mal_for_vitnemaal_JULI_2013__L__29487_.pdf

De felles malene er implementert i FS med versjon FS7.5 (april 2014). I tillegg til at de nye malene legger føringer for den tekniske funksjonaliteten i FS, er de også bestemmende for hvordan sakene skal registreres – og dermed også for anbefalingene i denne rutinebeskrivelsen.

Publisert 24. nov. 2014 10:40 - Sist endret 24. nov. 2014 10:50