02 NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Beskrivelsene under er hentet fra NOKUTs hjemmesider http://www.nokut.no.

På disse nettsidene finnes svært mye informasjon om, kriterier for og henvisninger til lov- og regelverk som styrer saksbehandling innenfor godkjenning. Det er også utarbeidet oversikter samt en landdatabase mv. som gir nyttig veiledning for saksbehandlere som jobber med godkjenning.

1. Generell godkjenning:

”Generell godkjenning er en sammenligning av norsk og utenlandsk høyere utdanning. Godkjenningen er et hjelpemiddel for personer som ønsker å jobbe innenfor et yrke som ikke er lovregulert.

Ut fra vitnemål og karakterutskrifter vurderer NOKUT hva en utenlandsk utdanning tilsvarer i Norge. At en høyere utdanning fra utlandet får generell godkjenning i Norge, betyr at:

  • hele eller deler av utdanningen er likestilt med norsk høyere utdanning
  • det er vurdert hvilket omfang utdanningen har. Dette blir angitt i studieår og studiepoeng, og sammenlignet med norsk høyere utdanning.

Generell godkjenning kan også bety at høyere utdanning fra utlandet godkjennes som likestilt med en norsk høgskolekandidatgrad, bachelorgrad, mastergrad eller doktorgrad (ph.d.).”

2. Faglig godkjenning:

”Faglig godkjenning av utenlandsk utdanning gjøres av universiteter og høyskoler. Lærestedet sammenligner utdanningen din med utdanning som de tilbyr.”

Publisert 24. nov. 2014 10:32 - Sist endret 29. aug. 2016 08:11