01 Innhold og begrepsbruk

Publisert 24. nov. 2014 10:32

Beskrivelsene under er hentet fra NOKUTs hjemmesider http://www.nokut.no.

På disse nettsidene finnes svært mye informasjon om, kriterier for og henvisninger til lov- og regelverk som styrer saksbehandling innenfor godkjenning. Det er også utarbeidet oversikter samt en landdatabase mv. som gir nyttig veiledning for saksbehandlere som jobber med godkjenning.