01 Innhold

Kapittel 1 presenterer ulike begreper som benyttes i tilknytning til godkjenning og innpassing av ekstern utdanning.

Kapittel 2 presenterer typer av godkjenningssaker og sakstatuser som det er mulig å benytte i en godkjenningssak.

Kapittel 3 oppsummerer kriterier for rapportering av godkjenningssaker til Lånekassen og til GAUS (Godkjenning Av Utenlandske Studier).

Kapittel 4 og 5 inneholder følgende rutinebeskrivelser:

 1. Innpassing av tidligere avlagt ekstern utdanning (norsk og utenlandsk)
 2. Innpassing av tidligere avlagt intern utdanning
 3. Innpassing av planlagt intern utdanning
 4. Forhåndsgodkjenning av utvekslingsopphold (delstudier i utlandet)
 5. Forhåndsgodkjenning av praksisopphold/feltarbeid i utlandet
 6. Innpassing av delstudium etter avsluttet utvekslingsopphold i utlandet
 7. Forhåndsgodkjenning av studieopphold ved annen norsk institusjon
 8. Innpassing av delstudium etter avsluttet studieopphold ved annen norsk institusjon
 9. Innpassing av eksterne resultat uten godkjenningssak
 10. Vurdering av ekstern utdanning som jevngod med en kvalifikasjon/grad som tildeles ved institusjonen
 11. Omfangsvurdering av ekstern utdanning
 12. Godkjenning og innpassing av realkompetanse

 

 1. Godkjenning av forkunnskapskrav for emne
 2. Fritak for vurderingskombinasjon
 3. Registrering av emneoverlapp

Med unntak av innpassing av intern utdanning i en students utdanningsplan og bruk av forhåndsdefinerte innpassingsregler (pkt. 4.9), skal det opprettes godkjenningssak i Godkjenningssak samlebilde for alle typer godkjenningssaker som blir beskrevet her. Ved innpassing av intern utdanning (4.2 og 4.3), velger institusjonen om de ønsker å registrere godkjenningen i Godkjenningssak samlebilde, eller om godkjenningskonklusjonene kun blir beskrevet i merknadsfelter i andre relevante bilder hvor saken registreres.

For beskrivelse av bilder og felter det blir referert til i denne rutinebeskrivelsen henvises det som nevnt til FS brukerdokumentasjon, samt til tabellbeskrivelser og kolonnebeskrivelser som er definert under F2-knappen i FS-klienten.

Publisert 21. nov. 2014 15:26 - Sist endret 21. nov. 2014 15:55