01 Godkjenning av forkunnskapskrav for emne

Det er to måter å registrere forkunnskapskrav på i FS. Enten at studentene tilfredsstiller forkunnskapskravene for å kunne ta et bestemt emne (alle forkunnskapskrav er oppfylt) eller at studenten kan ta alle emner som har emnet som registreres som forkunnskapskrav, eventuelt får oppfylt deler av forkunnskapskravet dersom et emne har flere emner som forkunnskapskrav enn det som registreres i FS.

Alternativ A: Registrering i en allerede opprettet godkjenningssak

Det er to måter å registrere forkunnskapskrav på i FS. Enten at studentene tilfredsstiller forkunnskapskravene for å kunne ta et bestemt emne (alle forkunnskapskrav er oppfylt) eller at studenten kan ta alle emner som har emnet som registreres som forkunnskapskrav, eventuelt får oppfylt deler av forkunnskapskravet dersom et emne har flere emner som forkunnskapskrav enn det som registreres i FS.

 

Oppgave

Felt

  1.  

Registrer konklusjonen om godkjente forkunnskaper, enten at studenten har fått godkjent å melde seg til et bestemt emne eller at studenten kan melde seg til alle emner hvor det registrerte emnet er et forkunnskapskrav (kun delvis oppfylt dersom det er flere enn det registrerte emnet som utgjør forkunnskapskravet).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Forkunnskapskrav:

Felt:

- Forkunnskaper godkjent for emne (3-delt felt)

Radioknapp:

Enten

- Studenten kan ta dette emnet (alle forkunnskapskrav er oppfylt)

Eller

- Studenten kan ta emner som har dette emnet som forkunnskapskrav

Felt:

- Godkjent innen periode

- Merknad

Alternativ B: Oppretting av ny godkjenningssak

Godkjenning av forkunnskapskrav kan i noen tilfeller innvilges av årsaker som ikke er registrert under en annen godkjenningssak. Dersom det skal legges inn studiepoeng i saken bør det behandles under en innpassingsak.

 

Oppgave

Felt

  1.  

Opprett ny godkjenningssak med sakstype FORKUNNSK og sakstatus UBEHANDLET inntil behandling starter.

Når saken er klar for behandling settes sakstatus til BEHANDLES.

 

 

 

 

 

 

Legg inn verdier i relevante felt og informasjon i relevante tekstfelt. Dess bedre utfylt sakene er, jo enklere blir de å spore opp igjen og det blir bedre utplukk i relevante rapporter.

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Fnr

- Type sak

- Status behandling

- Øvrige relevante felt i bildet; Søkt dato, studieprogrammet saken gjelder for (som studenten har studierett til) dersom det er aktuelt, stedkode og saksbehandlerinitialer bør alltid fylles ut.

Journalnr og Merknad kan også fylles ut. Feltet Søknad er tilrettelagt for henting av tekst fra StudentWeb når slik funksjonalitet eventuelt kommer.

  1.  

Registrer konklusjonen om godkjente forkunnskaper, enten at studenten har fått godkjent å melde seg til et bestemt emne eller at studenten kan melde seg til alle emner hvor det registrerte emnet inngår i forkunnskapskravet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Forkunnskapskrav:

Felt:

- Forkunnskaper godkjent for emne (3-delt felt)

Radioknapp:

Enten

- Studenten kan ta dette emnet (alle forkunnskapskrav er oppfylt)

Eller

- Studenten kan ta emner som har dette emnet som forkunnskapskrav

Felt:

- Godkjent innen periode

- Merknad

  1.  

Godkjenningssaken sluttføres.

 

Status behandling settes til BEHANDLET, og dato for ferdigbehandling settes.

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Status behandling

- Ferdig behandlet (datofelt)

Publisert 24. nov. 2014 11:27 - Sist endret 2. des. 2014 11:01