04 Registrering av konklusjoner som er felles for flere godkjenningssakstyper

Publisert 24. nov. 2014 11:27

Det er to måter å registrere forkunnskapskrav på i FS. Enten at studentene tilfredsstiller forkunnskapskravene for å kunne ta et bestemt emne (alle forkunnskapskrav er oppfylt) eller at studenten kan ta alle emner som har emnet som registreres som forkunnskapskrav, eventuelt får oppfylt deler av forkunnskapskravet dersom et emne har flere emner som forkunnskapskrav enn det som registreres i FS.