03 Registrering av emneoverlapp

Alternativ A: Registering i en allerede opprettet godkjenningssak

En konklusjon under en godkjenningssak av type ANNET og INNPASS, kan være at det skal registreres at eksterne resultater som studenten har avlagt faglig overlapper med interne emner som studenten kan melde seg til.

Registreringen som er beskrevet nedenfor, gjøres før godkjenningssaken settes til ferdigbehandlet (jmf. relevant rutinebeskrivelse i kap. 3).

 

Oppgave

Felt

  1.  

Registrer de interne emnene som de godkjente eksterne resultatene har faglig overlapp mot og antall studiepoeng som overlapper. Dessuten må det angis om studenten skal få en sperre mot å kunne melde seg til de registrerte emnene i StudentWeb eller mot bruk av emnene på vitnemål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Emneoverlapp:

Felt:

- Emne

- Overlapp (studiepoeng)

- Sperr mot melding i StudentWeb

- Sperr mot bruk i vitnemål

- Merknad

Alternativ B: Oppretting av ny godkjenningssak

Normalt skal denne typen konklusjon være en del av en innpassingssak, slik at en ny godkjenningssak som kun inneholder en konklusjon om emneoverlapp kun skal registreres i sjeldne tilfeller.

 

Oppgave

Felt

  1.  

Opprett ny godkjenningssak med sakstype ANNET og sakstatus UBEHANDLET inntil behandling starter.

Når saken er klar for behandling settes sakstatus til BEHANDLES.

 

 

 

 

Legg inn verdier i relevante felt og informasjon i relevante tekstfelt. Dess bedre utfylt sakene er, jo enklere blir de å spore opp igjen og det blir bedre utplukk i relevante rapporter.

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Fnr

- Type sak

- Status behandling

- Øvrige relevante felt i bildet; Søkt dato, studieprogrammet innpassingssaken gjelder for (som studenten har studierett til) dersom det er aktuelt, stedkode og saksbehandlerinitialer bør alltid fylles ut.

Journalnr og Merknad kan også fylles ut. Feltet Søknad er tilrettelagt for henting av tekst fra StudentWeb når slik funksjonalitet eventuelt kommer.

  1.  

Registrer de interne emnene godkjente eksterne resultater har faglig overlapp mot og antall studiepoeng som overlapper. Dessuten må det angis om studenten skal få en sperre mot å kunne melde seg til de registrerte emnene i StudentWeb eller mot bruk av emnene på vitnemål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Emneoverlapp:

Felt:

- Emne

- Overlapp (studiepoeng)

- Sperr mot melding i StudentWeb

- Sperr mot bruk i vitnemål

- Merknad

  1.  

Godkjenningssaken sluttføres.

 

 

Status behandling settes til BEHANDLET, og dato for ferdigbehandling settes.

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Status behandling

- Ferdig behandlet (datofelt)

 

Publisert 24. nov. 2014 11:27 - Sist endret 13. okt. 2017 11:22