02 Fritak for vurderingskombinasjon

Alternativ A: Registrering i en allerede opprettet godkjenningssak

En konklusjon for en godkjenningssak av type ANNET og INNPASS, kan være at studenten får innvilget fritak for deler av en vurderingskombinasjon. Registreringen som er beskrevet nedenfor, gjøres før godkjenningssaken settes til ferdigbehandlet (jmf. relevant rutinebeskrivelse i kap. 3).

En godkjenningssak av type ANNET opprettes automatisk ved registrering av fritak for en obligatorisk aktivitet i bildet Godkjenning av obligatorisk aktivitet i vurderingsmodulen.

 

Oppgave

Felt

  1.  

Registrer konklusjonen Fritak vurdkomb i den aktuelle godkjenningssaken.

 

Merk:

Det skal ikke legges til noen vekting i underbildet Omfang som følge av et fritak for del av en vurderingskombinasjon.

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Fritak vurdkomb:

- Emne

- Vurderingskombinasjon

- Merknad

- Termin fritak gjelder fra

De to sistnevnte feltene i underbildet bør benyttes og fylles ut med informasjon i så stor grad som mulig.

  1.  

Når det innvilges fritak for del av vurderingskombinasjon fordi et eksternt resultat blir innpasset i studentens utdanningsplan som erstatning for førstnevnte, må det registreres en individuell vekting for det interne emnet den gjeldende vurderingskombinasjonen tilhører.

 

(Denne individuelle vektingen vil normalt være det interne emnets vekting minus den innpassede eksternresultatets vekting.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom studenten allerede er oppmeldt til resultat på emnet:

Student resultat samlebilde, underbilde Melding

Felt:

- Ind.vekting

 

Dersom studenten ennå ikke er oppmeldt til resultat på emnet:

Utdanningsplan, Redigér utdanningsplan:

  • Klikk på emnet som skal erstattes
     

Midtre del av bildet:

Felt:

- Ind. vekting

- Det anbefales i tillegg å legge en beskrivelse av saken i merknadsfeltet.

Alternativ B: Oppretting av ny godkjenningssak

Fritak for en vurderingsdel innvilges av årsaker som ikke kan registreres inn under en annen godkjenningssak.

 

Oppgave

Felt

  1.  

Opprett ny godkjenningssak med sakstype ANNET og sakstatus UBEHANDLET inntil behandling starter.

Når saken er klar for behandling settes sakstatus til BEHANDLES.

 

 

 

Legg inn verdier i relevante felt og informasjon i relevante tekstfelt. Dess bedre utfylt sakene er, jo enklere blir de å spore opp igjen og det blir bedre utplukk i relevante rapporter.

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Fnr

- Type sak

- Status behandling

- Øvrige relevante felt i bildet; Søkt dato, studieprogrammet saken gjelder for (som studenten har studierett til) dersom det er aktuelt, stedkode og saksbehandlerinitialer bør alltid fylles ut.

Journalnr og Merknad kan også fylles ut. Feltet Søknad er tilrettelagt for henting av tekst fra StudentWeb når slik funksjonalitet eventuelt kommer.

  1.  

Registrer konklusjonen Fritak vurdkomb i godkjenningssaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Fritak vurdkomb:

- Emne

- Vurderingskombinasjon

- Merknad

- Termin fritak gjelder fra

De to sistnevnte feltene i underbildet bør benyttes og fylles ut med informasjon i så stor grad som mulig.

  1.  

Godkjenningssaken sluttføres.

 

Status behandling settes til BEHANDLET, og dato for ferdigbehandling settes.

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Status behandling

- Ferdig behandlet (datofelt)

Publisert 24. nov. 2014 11:27 - Sist endret 2. des. 2014 11:18