3.4. Utskriftsbetaling

Formålet med denne modulen er å gi studenter anledning til å betale for å øke utskriftskvoten.

Modulkode UTSKRFAKT (tidligere UTSKRFAKT)

 

Modulegenskaper:

UTSKRIFT_T

Frist for betaling av utskrift (antall dager)

UTSKRIFT_G

Fakturadetaljtypekode gebyr

URLEPAY

URL til EPay-løsning

UTSENDVALG

Om student skal kunne velge om faktura skal sendes ut

UTSKRIFT_D

Fakturadetaljtypekode utskrift

UTSKRIFT_F

Fakturatypekode utskrift

ALTBELOP

Alternative beløp for betaling av utskrift

 

Utskriftsfaktura skal ikke være tilgjengelig for studenter før semesteravgift og kopiavgift er betalt.

Publisert 5. jan. 2017 12:29 - Sist endret 23. nov. 2017 10:28