01 Manuell behandling av bilder

Bilder av studenter blir i de fleste tilfeller importert automatisk fra studentkortsystem eller lignende, men kan også behandles manuelt, både for enkeltstudenter og for grupper av studenter.

Last inn bilder av enkeltpersoner

Bilder av enkeltpersoner lastes enklest inn i ett av følgende bilder/underbilder:

Bytte ut et studentbilde i bildet Last inn bilder

I verktøymenyen finnes bildet Last inn bilder. Dette er primært tenkt til import av bilder for flere personer på én gang, men kan også brukes til å bytte ut bildet for enkeltpersoner. Det er ikke mulig å laste opp bilder for personer som ikke har bilde fra før i dette bildet. Bildet kan ikke være større enn 0,5 MB.

Dette gjøres ved å søke opp ett eller flere fødselsnumre i underbildet nederst til venstre. Du vil da få opp en liste over de av personene du søkte opp, som allerede har et bilde registrert på seg. Klikk på knappen Hent nytt bilde for å laste opp bilde av studenten. Dette vil da komme opp i den hvite rammen øverst i venstre hjørne av bildet. Trykk på knappen Registrer bilde for å lagre.

Last inn bilder

Importere bilder for en gruppe personer i bildet Last inn bilder

Det er mulig å masseimportere bilder for en gruppe personer i bildet Last inn bilder, som du finner på verktøymenyen. Bildene kan ikke være større enn 0,5 MB.

Du må først lage en importfil. Importfila må være en tekstfil med en semikolonseparert liste over fødelsnummer og filbane til hvert bilde, slik:

75664;90042;C:\bilder\img00001.jpg

Dersom du kjører FS-klienten fra programkiosk, må filbanen være på følgende format: 

\\tsclient\C\bilder\img00001.jpg

Trykk så på knappen Importer bilder og last opp importfila. Resultatet av importen vises i et eget rapportfelt øverst i bildet. Rapporten kan kopieres over i et tekstbehandlingsprogram for kontroll.

Eksportere bilder fra FS

Det er mulig å eksportere bilder både for enkeltpersoner og for studentgrupper.

Eksportere bilder for enkeltpersoner

Bilder av enkeltpersoner kan eksporteres i ett av følgende bilder/underbilder:

Eksportere bilder for en gruppe studenter

I bildet Last inn bilder er det også mulig å eksportere bilder for en gruppe studenter. I rammen Eksport av bilder til fil kan du velge å hente alle studenter på et studieprogram, et kull eller en klasse. Trykk så på knappen Eksporter bilder, og velg hvor du ønsker bildene eksportert til, samt filnavn for eksportfila. Eksportfila som genereres er en tekstfil med en semikolonseparert liste over fødselsnumre og filbaner til bildefilene, slik:

75664;90042;C:\bilder\img00001.jpg

Emneord: Bilde, bilder fotografi, studentbilde, jpeg, jpg, gif, tif, png
Publisert 9. feb. 2018 08:52 - Sist endret 28. mars 2022 14:48