02 Anbefalinger for bilder i FS

Bilder som lastes opp i FS brukes i flere forskjellige sammenhenger:

  • Vises i FS-klienten
  • Rapport FS301.006 Klassebilder
  • Fagpersonweb
  • Studentbevisappen

Når du laster opp bilder, er det viktig å tenke på hvordan bildene skal brukes. Særlig filstørrelse er viktig. Når mange bilder skal lastes ned samtidig, for eksempel i Fagpersonweb, kan det påvirke ytelsen til systemet. Husk også at studenter som bruker studentbevisappen må betale for databruk når de laster ned bildet over mobilnettet. Store bilder kan også føre til minneproblemer på gamle telefoner.

Mer om bilder i Studentbevisappen finner du her.

Dette bør du tenke på før du laster opp bilder i FS:

Plassering av personen i bildet

For å fungere best i Studentbevisappen, bør hodet være plassert i midten eller litt over midten av bildet og dekke så mye av bildet som mulig (men hele hodet og halsen bør være med).

Bildestørrelse

Bildet bør være minst 600x600 pixler for å få god oppløsning i Studentbevisappen.

Filformat

Vi anbefaler at dere bruker JPEG-format, men PNG vil også fungere fint.

Filstørrelse

Bildefilen bør ikke være større enn 0,5 MB. Dette er også maksgrensen for innlasting av bilder i bildet Last inn bilder i verktøymenyen, og i Student samlebilde. 

Proporsjoner

Bildet bør være et stående portrettbilde for å fungere best mulig i alle applikasjoner.

I FS301.006 Klassebilder er forholdet mellom høyde og bredde 6:5, og bilder med andre proporsjoner blir strukket. Studentbevisappen og Fagpersonweb håndterer fint de fleste bilder som ikke er ekstremt høye eller ekstremt brede.

Emneord: Bilde, fotografi, studentbilde, jpeg, jpg, gif, tif, png
Publisert 9. feb. 2018 12:34 - Sist endret 28. mars 2022 14:48