Resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Europa (via EMREX-nettverket)

EMREX er et nettverk som knytter utdanningsinstitusjoner innenfor høyere utdanning i en rekke land sammen. EMREX-nettverket gir studenter mulighet til selv å hente ut sine studieresultater og dele disse med utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere på tvers av landegrenser. Institusjonenes egne IT-løsninger benyttes til overføringen.

Hva innebærer EMREX?

EMREX-nettverket sikrer at mottakerne kan stole på at resultatene er korrekte, behovet for papirforsendelser bortfaller og unødvendig ventetid reduseres. Nettverket vil blant annet være nyttig for følgende grupper:

  • studenter som har vært på utvekslingsopphold
  • utenlandske personer som søker på høyere utdanning i Norge
  • norske personer som søker på høyere utdanning i utlandet
  • studiesteder som har søkere med høyere utdanning fra andre land
  • studiesteder som har studenter som har vært på utvekslingsopphold

EMREX-netterket har blitt etablert gjennom et EU-finansiert prosjekt hvor målet var å bidra til internasjonalisering av høyere utdanning, økt studentmobilitet og økt kvalitetssikring av resultatinformasjon.

Hvilke land er med i EMREX-nettverket?

En rekke europeiske land deltar i EMREX-nettverket. Flere land er på vei inn, også land utenfor Europa. Komplett liste over institusjoner som er med i EMREX-nettverket.

Hvordan foregår overføringen?

Det er søkerne/studentene selv som initierer overføringen av resultatene via datasystemer ved studiestedene.

Søkere/studenter som skal ta med seg resultater tilbake til Norge må benytte Studentweb eller Søknadsweb. Søkeren/studenten må ha en aktiv IT-konto ved begge studiestedene for å kunne overføre resultater.

Prosessen består av fire steg:

  • Søkeren/studenten logger inn i Studentweb/Søknadsweb
  • Søkeren/studenten velger "Import results from abroad" (under "Results")
  • Søkeren/studenten velger landet han/hun ønsker å importere resultater fra, for så å velge resultater

Resultatene blir umiddelbart tilgjengelig for mottakerinstitusjonen.

Publisert 3. juni 2016 09:25 - Sist endret 14. juli 2022 22:19