Ønsker dere å ta i bruk FS?

FS er et studentinformasjonssystem med primær målgruppe innen universitets- og høyskolesektoren. Sikt - Kunnskapsektorens tjenesteleverandør utvikler og forvalter FS.

Hvem kan bruke FS?

  • Alle virksomheter som kommer inn under virkeområdet til universitets- og høyskoleloven, har rett til å inngå avtale med Sikt om å ta i bruk FS. Sikt må ha tid og kapasitet til å kunne sikre onboarding av virksomheten, . 
  • Private høyskoler som får statstilskudd over kap. 0282 i statsbudsjettet kan søke om å ta i bruk FS.

Virksomheten må: 

  • Ha akkrediterte studietilbud 

  • Drifte FS gjennom Sikt 

  • Inngå avtale med Sikt om å benytte Feide  

  • Oppnevne ett kontaktpunkt (FS-kontakt), som skal være et bindeledd for kommunikasjon mellom virksomheten og Sikt 

FS er et komplekst system som vil ha virksomhetskritiske funksjoner. Virksomheter som bruker FS må derfor, av sårbarhetshensyn, ha dedikerte ressurser med FS-kompetanse som forstår sammenhenger i systemet og vedlikeholder data.

Virksomheten må selv sikre:

  • at deres ansatte får nok tid til å lære seg og arbeide med FS og opparbeide kompetanse innen studieadministrasjon og aktuell systemportefølje

  • at deres ansatte får tid til kompetanseheving og opplæring for å følge utviklingen i FS og virksomhetens aktuelle systemportefølje

  • samarbeid om fadderordning ved annen institusjon dersom Sikt krever dette 

Virksomheten må selv kunne håndtere support for egne brukere. Det gjelder både teknisk-administrativt- og vitenskapelig ansatte, samt studenter. Sikt gir som hovedregel ikke support til sluttbruker. Virksomhetens FS-kontakter får brukersupport fra Sikt som leverandør, og tilgang til et nettverk av andre FS-kontakter for erfaringsutveksling. 

  •  

Spørsmål om pris og avtale

Publisert 27. okt. 2016 11:52 - Sist endret 12. juli 2022 13:32