English version of this page

Digital signatur og verifisering

Digitale karakterutskrifter, studentbekreftelser og vitnemål som er bestilt i Studentweb eller hentet ut via Vitnemålsportalen er digitalt signert. En gyldig digital signatur gir mottakere en forsikring om at dokumentet er opprettet av en kjent avsender, og at det ikke er endret i etterkant Dersom noen forsøker å endre innholdet i en digitalt signert PDF, vil den digitale signaturen umiddelbart bli ugyldiggjort. Mottaker må altså verifisere den digitale signaturen for å være sikker på at innholdet er korrekt. 

Merk at det kun er mulig å verifisere PDF-en i sin opprinnelige elektroniske form. Hvis dokumentet blir skrevet ut er det ikke lenger mulig å verifisere signaturen. 

I PDF-er vil den digitale signaturen stå på den første siden og gjelde hele dokumentet. 

Hvordan kontrollerer jeg en digital signatur?

De færreste nettlesere viser informasjon om digitale signaturer. Vi anbefaler deg derfor å benytte Adobe Acrobat Reader (kan lastes ned gratis) ffor å kontrollere om en signatur er intakt. Et "bånd" på blå bakgrunn med informasjon om signeringens gyldighet vil da vises øverst i skjermbildet. Dersom du trykker på signaturpanel i det blå "båndet" vil du få opp mer informasjon om signaturen og sertifikatet. 

Våre dokumenter vil være signert av en av følgende signaturer: 

  • Ceres (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.) 
  • Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning). 

  • Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør  

Ulike varianter av digital signatur

Den digitale signaturen og tilhørende tekst og segl har endret seg noe underveis, og kan være ulik på ulike dokumenter og nettsteder. Dette gjelder både tekst og tilhørende segl (rosett/logo).  

Perioden fra 15.6.22 

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør står som utsteder av det digitale sertifikatet og seglet er en Sikt-logo. Signaturen ser nå typisk slik ut: 

Eksempler på digital signatur

Perioden 26.2.2020 til 15.5.2022 

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning sto som utsteder av det digitale sertifikatet og seglet var en gullrosett med en U i midten.  

Merk at det har vært en liten skrivefeil i bokmålsversjonen av signaturteksten, men denne har vært konsistent i hele perioden. Ordet forskning ble skrevet uten n, dvs. forsking.  

Perioden fram til 26.02.2020 

CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester sto som utsteder av det digitale sertifikatet og seglet var en gullrosett med en C i midten. 

Dokumenter fra Vitnemålsportalen 

Legg merke til at for digitalt signerte PDF-er som er bestilt og produsert i Vitnemålsportalen er seglet en gullrosett med en V i midten. 

Karakterutskrifter og studentbekreftelser fra Studentweb 

Karakterutskrifter og studentbekreftelser har fremdeles signatur fra Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, og dermed også segl i form av en gullrosett med en U i midten. Overgang til signatur fra Sikt vil skje i løpet av høsten 22. 

Legg merke til at det er en liten skrivefeil i bokmålsversjonen av signaturteksten, men denne har vært konsistent i hele perioden. Ordet forskning ble skrevet uten n, dvs. forsking.  

Utfordringer med å verifisere signaturen?

Det er ikke mulig å verifisere en digitalt signert PDF på mobil. Vi anbefaler deg derfor å verifisere dokumentet på en datamaskin. 

Noen brukere opplever å få meldingen "Det er minst ett problem med signaturen" når de forsøker å verifisere den digitalt signerte PDF-en. Samtidig skal det dukke opp en dialogboks med spørsmål om å laste ned/installere klarerte sertifikater. Du må trykke OK på denne dersom du ønsker at datamaskinen din skal verifisere signaturen. Dersom du kan huke av for automatisk installering i fremtiden anbefaler vi deg å gjøre det, slik at du slipper å få opp meldingen igjen. 

Oppdatering for klarerte sertifikater

Dersom dialogboksen ikke dukker opp automatisk (eller du har klikket den bort) kan du følge vår brukerveiledning for å oppdatere listen over godkjente sertifikater på din datamaskin.

Hva betyr meldingen "Det er minst ett problem med signaturen"?

Meldingen sier ikke noe om signaturen er gyldig eller ikke. Meldingen indikerer at datamaskinen som PDF-en åpnes på ikke klarer å kjenne igjen sertifikatet som har blitt benyttet for å signere dokumentet som et godkjent sertifikat. For at datamaskinen skal klare å verifisere signaturen må sertifikatet inngå i en egen liste som er lagret på datamaskinen. For å oppdatere listen kan du følge vår brukerveiledning for å oppdatere listen over godkjente sertifikater på din datamaskin.

Publisert 28. jan. 2020 09:48 - Sist endret 14. juli 2022 09:01