FS-virksomheter med kontaktpersoner

Alle virksomheter har oppnevnt en person som er kontaktperson overfor Sikt. Kontaktpersonen skal koordinere mellom Sikt og egen institusjon, og sørge for forankring av FS i egen organisasjon. Kontaktpersonen benyttes til høring og andre henvendelser som angår FS ved virksomheten.

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

 

Institusjonsnavn Akronym Inst.nr

VPD-base

Kontaktperson(er)
Ansgar Høyskole AHS 255 FS01 Thorkild Bruhn
kontaktes på
fs-hjelp@ansgarskolen.no
Arkitektur- og designhøgskolen AHO 189 FS02

Inger Helene Frivik

Barratt Due musikkinstitutt BDM 1526 FS02

Margrethe Marjavara 
kontaktes på studieadmin@bdm.no 

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF 190 FS02

Åsulv Wergeland Eikaas

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH 253 FS04

Anne Lise Mølmann

Fjellhaug Internasjonale Høgskole FiH 258 FS02 Per Hjellen
Forsvarets høyskoler FHS 1627 FS04

Håkon Lindberg (midlertidig)

Høgskolen i Innlandet HINN 209 FS04

Berit Kletthagen

Høgskolen i Molde HiMolde 211 FS03

Svein Ivar Halvorsen
kontaktes på
fs-drift@himolde.no

Høgskolen i Østfold HiOf 224 FS01 Annette Øyen
Høgskulen på Vestlandet HVL 203 FS03 (Andrea Kristin Kjellevold Sleire)
Kjetil Hågenvik (midlertidig)
Høgskulen i Volda HiVolda 223 FS03

Marit Vartdal Engeseth

Høyskolen Kristiania HK 1615 FS02 Henrik Røneid
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 1661 FS04 Simon Friis Larsen
Kunsthøgskolen i Oslo KHiO 260 FS03

Alexandra Mertens

Lovisenberg diakonale høgskole LDH 230 FS05 Siv-Ellen Østengen
kontaktes på fs@ldh.no
NLA Høgskolen NLA 254 FS03 Morten Rasmussen
Norges handelshøyskole NHH 191 FS04 Maj-Brit Iden
Norges Idrettshøgskole NIH 150 FS02 Grethe Nilsen
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU 192 FS01 Kari Bauge

kontaktes på
fs-kontakt@nmbu.no

Norges musikkhøgskole NMH 178 FS02 Rasmus Kjær
Nord Universitet NORD 204 FS05 Bente Duun
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet NTNU 194 FS07

Erik Langbakk

Kontaktes på fsgruppe@adm.ntnu.no

Spørsmål og erfaringsutveksling på kompetanseområder rettes til fshjelp@adm.ntnu.no

Noroff Noroff 259 FS01

Annette Andreassen kontaktes på fs-hjelp@noroff.no (Camilla Hannaas er prosjektleder for implementering for fagskolen)

OsloMet – Storbyuniversitetet OsloMet 215 FS02

Gro Christensen

kontaktes på
fs-hjelp@oslomet.no

Politihøgskolen PHS 233 FS04

Aisa Navarrete Fredh kontaktes på: FS-hjelp@phs.no 

Samisk høgskole SA/SH 231 FS05

Berit-Ellen Eira

HK-dir. SO 301 FS04

Samordna opptak:

Marianne Holen 

Opptakskjøring:

Marit Rønning

Universitetet i Agder UiA 201 FS01

Ingvild Mulen kontaktes på fs-hjelp@uia.no

Universitetet i Bergen UiB 184 FS08 Øystein Ørnegård
kontaktes på
fs-hjelp@ua.uib.no
Universitetet i Oslo UiO 185   Lena Finseth 
kontaktes på
fs-core@admin.uio.no
Universitetet i Stavanger UiS 217 FS03 Tor Erga
Universitetet i Sørøst-Norge USN 222 FS01

Lars Vemund Solerød

kontaktes på
fs-kontakt@usn.no
UiT Norges arktiske universitet UiT 186 FS06

Espen Kristensen
kontaktes på
fs-kontakt@adm.uit.no

UNIS - The University Centre in Svalbard UNIS 195 FS06

Håkon Kristensen 

VID - vitenskapelige høyskole VID 251 FS05

Linda Novak

 

 

Publisert 2. apr. 2012 10:22 - Sist endret 18. nov. 2022 13:13