Ekspertgrupper

Hver ekspertgruppe blir oppnevnt ved behov med et eget mandat.

*Ønsker som måtte komme inn på områder hvor det ikke finnes en aktiv ekspertgruppe vil bli prioritert internt i Unit.

Rutiner vedrørende ekspertgrupper

Nye ekspertgrupper

Inntil videre oppnevner FS-planleggingsgruppe ev. nye ekspertgrupper.

Nye representanter

Når et medlem slutter i en ekspertgruppe, for eksempel på grunn av permanent jobbskifte, sender Unit ut en e-post til kontaktlisten om at det er ledig plass i gruppen, samt hvilken erfaring en ny representant bør ha. Oppnevning behandles deretter i Planleggingsgruppen.

Vikarer

Dersom et medlem skal være midlertidig borte fra gruppa og institusjonen selv kommer med forslag til en vikar, meldes dette til Unit slik at deltakelsen kan godkjennes.