2020

Publisert 11. nov. 2020 14:55

Nye versjoner av Studentweb, Søknadsweb og Nomination er lagt ut til test. De nye versjonene er flyttet til et nytt driftsmiljø, i tillegg til at innloggingen er endret. Institusjonene må derfor teste at innloggingen fungerer som den skal, og at kjernefunksjonalitet i applikasjonene fortsatt fungerer. Det er også gjort enkelte andre endringer i Studentweb som kan testes.

Publisert 5. okt. 2020 15:25

Den nye versjonen inneholder en retting av en feil med skalering av popuper, som i noen tilfeller gjorde at handlingsknappene ble utilgjengelige. I tillegg er det lagt inn noen forbedringer og feilrettinger knyttet til universell utforming. Denne versjonen inkluderer også feilrettingen som ble sendt til test i versjon 3.3.22.1.

Publisert 7. juli 2020 09:40

Siste revisjon av FS8.2.11

Status

Lagt ut i alle demo-baser

Lagt i prod i base FS01, FS03, FS04, FS,05, FS06, FS07 og FS08. 

Planen for de øvrige finner dere her: https://www.fellesstudentsystem.no/drift/driftsmeldinger/2020-06-23.html

Endringer i siste revisjon:

-Rettelse i lms eksport hvor programmet ikke brydde seg om parameteret når det ikke var satt kryss for å sette J for LMS-eksport for nye emner.

-Det er laget en ny rapport “FS200.060 Eksport av personinfo - studieprogramsamarbeid” for å eksportere fil med studenter innenfor et kull

Publisert 2. juli 2020 12:35

Status

Lagt ut i alle demo-baser

Endringer:

Den inneholder

  • Rettelse for noen bilder, der enter-knappen ikke fungerte for søk (første gang etter åpning av bildet via bokmerker)
  • Rettelsen for rapporten FS527.004
Publisert 23. juni 2020 09:54

Status

Lagt ut i alle demo-baser

Legges ut i alle prod-baser uke 28. 

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/planlagt-nedetid/