Nye versjoner av Studentweb, Søknadsweb og Nominaton er lagt ut til test

Nye versjoner av Studentweb, Søknadsweb og Nomination er lagt ut til test. De nye versjonene er flyttet til et nytt driftsmiljø, i tillegg til at innloggingen er endret. Institusjonene må derfor teste at innloggingen fungerer som den skal, og at kjernefunksjonalitet i applikasjonene fortsatt fungerer. Det er også gjort enkelte andre endringer i Studentweb som kan testes.

Testversjonene er flyttet til ny server, og har derfor fått ny URL

Studentweb og Søknadsweb må aktiveres på nytt i Feides kundeportal

Dette gjøres normalt av en Feide-administrator ved institusjonen. Det har gått ut informasjon om aktivering av Søknadsweb tidligere, og mange har allerede dette på plass.

Følgende tjenester må aktiveres:

  • Studentweb test
  • Studentweb
  • Søknadsweb test
  • Søknadsweb

Fremgangsmåten er beskrevet under Tjenester i dokumentasjonen for Feides kundeportal.

Dere skal ikke gjøre dette for Nomination, siden den bare har lokal pålogging.

Dere må teste at pålogging med en Feide-bruker fra institusjonen fortsatt fungerer i Studentweb og Søknadsweb

Den nye påloggingsløsningen identifiserer brukerne med fødselsnummer på en litt annen måte enn den gamle. Dere må derfor sjekke at Feide-pålogging med bruker fra deres institusjon fortsatt virker.

Hvis det ikke virker, sjekk følgende:

  1. Logg på https://innsyn.feide.no og kontroller at brukeren faktisk har et fødselsnummer. Hvis nei, prøv med en annen bruker.
  2. Sjekk at institusjonen har satt opp Dataporten og gitt Dataporten tilgang til institusjonens Feide-LDAP-katalog. Institusjoner som benytter Studentbevisappen og/eller EVUweb vil allerede ha dette på plass. For mer informasjon om hvordan man tar i bruk Dataporten, se Teknisk dokumentasjon for Feide: Tilkobling for nye vertsorganisasjoner.
  3. Kontroller at Dataportens systembruker har tilgang til brukernes fødselsnummer (norEduPersonNIN i Feides informasjonsmodell).  Institusjoner som benytter EVUweb med feideinnlogging vil allerede ha dette på plass, men det er også andre institusjoner som allerede har satt det opp slik. Dette er nødvendig for at Feide-brukere fra institusjonen skal kunne logge seg inn i Studentweb i den nye løsningen. Spørsmål om dette punktet må rettes til support@feide.no.
  4. Dersom det fortsatt ikke fungerer, kontakt fs-support.

Dere må teste at pålogging med ID-porten og eIDAS fortsatt fungerer i Studentweb og Søknadsweb (dersom dere har dette påslått)

ID-porten og eIDAS er også implementert på en litt annen måte enn tidligere, så dere må sjekke at disse fortsatt virker. Begge deler skal nå fungere i testmiljøet.

Dere må teste at applikasjonene fortsatt fungerer som før

Dette innebærer å teste gjennom kjernefunksjonaliteten i applikasjonen med litt forskjellige brukere, for å verifisere at ting fortsatt fungerer som det gjorde.

Teste endringer i Studentweb

De nye versjonene av Nomination og Søknadsweb inneholder ingen endringer eller feilrettinger. Studentweb-versjonen inneholder feilrettinger og forbedringer som dere har mulighet til å teste, blant annet knyttet til universell utforming. Endringene er beskrevet her:

Meld inn eventuelle feil fortløpende til FS-support

Det gamle driftsmiljøet skal etter planen tas ut av produksjon innen 1. desember. Det er derfor viktig at eventuelle feil meldes til fs-support fortløpende, slik at vi får rettet dem innen fristen.

Publisert 11. nov. 2020 14:55 - Sist endret 14. juli 2022 08:24